סילבוס הקורס

 • 01

  שיטות ספירה והצפנה

  הצגת תוכן
  • שיטות ספירה - העשרונית , הבינארית

  • המרה מבסיס 2 לבסיס 10 ולהפך

  • חיבור וחיסור בינארי

  • חיסור בשיטת המשלים ל 2

  • ייצוג מספרים שליליים- שיטת המשלים ל 2

  • הבסיס האוקטאלי- בסיס 8

  • בסיס 16 - הקסאדצימאלי (HEX)

  • סיכום מעבר בין בסיסים ותרגול השיטה המקוצרת

  • תרגיל מסכם וחיבור וחיסור בבסיסים שונים

  • צפנים בינאריים -ברייל , מורס , קוד ASCII , BCD

  • תרגול הצפנה BCD

 • 02

  יסודות האלגברה הבוליאנית

  הצגת תוכן
  • מושגי ייסוד בלוגיקה

  • תורת המיתוג-AND,OR,NOT

 • 03

  פונקציות בוליאניות ופישוטן

  הצגת תוכן
  • כללים בוליאניים בסיסיים והוכחתם כזהויות

  • כללי דמורגן וצמצום באמצעות כללים אלה

  • צמצום פונק' באמצעות כללי האלגברה הבוליאנית

  • שיעור פרטי-תרגול צמצום פונקציות בעזרת כללי האלגברה הבוליאנית והוכחת זהויות בעזרת טבלת אמת

  • יצירת פונקציה בוליאנית

  • צמצום פונקציה בעזרת מפת קרנו

 • 04

  מערכות צירופיות ומימושן

  הצגת תוכן
  • שערים לוגיים - מימוש פונקציות

  • פתרון תרגיל בגרות תכנון ומימוש פונקציה

  • צירוף בררה , פעולת OR ו AND ,צמצום ומימוש

  • תרגול מערכות צירופיות - פתרון תרגיל בגרות

  • עוד תרגול מערכות צירופיות - פתרון תרגיל בגרות

  • תרגול וצמצום פונקציה בעזרת כללי האלגברה

  • מרתון תרגילי בגרות בנושאים שונים

  • הלד,תצוגת 7seg - עקרון פעולה ואפן החיבור

  • מעבדה- מימוש פונקציה בוליאנית בעזרת שערים לוגיים באמצעות תוכנת מולטיסים -MULTISIM

  • מערכות ספרתיות 2021-הסבר והפעלת תצוגת 7 מקטעים בעזרת תוכנה ובעזרת אלקטרוניקה ספרתית מפענח 4511 + פתרון תרגיל בגרות שנת 2016

  • מערכות ספרתיות 2022|יצירת פונקציה|תיאור מערכת בעזרת פונקציה |צמצום בעזרת מפת קרנו|מימוש בעזרת שערים

  • מערכות ספרתיות 2021_שערים לוגיים פיזיים במעבדה_המחשה בעזרת תוכנת טינקרקרד_שער לוגי AND במציאות

  • מערכות ספרתיות2021 -פיתוח מוצר באמצעות אלקטרוניקה ספרתית - כדוגמה חנוכייה דיגיטלית_טבלת אמת_מפת קרנו

  • מערכות ספרתיות 2022_פיתוח מוצר בעזרת מערכות ספרתיות_מערכת צירופית לחנוכייה דיגיטלית

 • 05

  מסכמים ומרבבים

  הצגת תוכן
  • המרבב-Multiplexer

  • H.A - חצי מסכם

  • F.A -מסכם מלא

  • תרגול מסכמים

  • עוד תרגול מסכמים

 • 06

  התקני זיכרון/עקיבה - flip-flop

  הצגת תוכן
  • נועל/דלגלג מסוג S/R

  • המשך נועל/דלגלג סנכרוני ואסינכרוני

  • flip-flop

  • חזרה וסיכום flip-flop + מבואות P.S ו CLR

  • פתרון תרגילי בגרות בדלגלים

 • 07

  סרטוני בונוס

  הצגת תוכן
  • מערכות ספרתיות 2020-ספירה בבסיסים שונים- בינארי(BIN), הקסאדצימאלי(HEX),אוקטאלי(OCT)

  • מערכות ספרתיות 2020-מעבר בין בסיסים-מבסיס בינארי (BIN) הקסאדצימאלי(HEX) אוקטאלי (OCT)לבסיס עשרוני-DEC

  • אופן השימוש במחשבון casio כדי להמיר מספרים מבסיס מסוים לכל בסיס אחר-HEX,DEC,OCT,BIN

  • מערכות ספרתיות - הצגת פונקציה בוליאנית בצורות שונות - קנונית, טבלת אמת , מפת קרנו

  • דוגמה מעשית ליצירת פונקציה בוליאנית - מערכת אזעקה

  • מערכות ספרתיות- תרגול צמצום פונקציות + פעולות xor , nor , nand

  • מערכות ספרתיות-תרגול מערכות צרופיות ,פתרון בגרות 2010 תרגיל 7 ובגרות 2016 תרגיל 2

  • מערכות ספרתיות-עבודה עם המולטיסים , הפעלת לד , תצוגת 7 מקטעים , שערים לוגיים שונים

  • מערכות ספרתיות- לד,תצוגת 7 מקטעים - עקרון פעולה ואופן החיבור למעגל חשמלי

  • מערכות ספרתיות - מרתון בגרויות בכל הנושאים

  • מערכות ספרתיות 2021 _ פעולות לוגיות - וגם , או , היפוך מצב ( AND , OR,NOT )

  • מערכות ספרתיות 2021 _ משמעות פונקציה בוליאנית_מה היא מתארת ואיך נוצרת פונקציה בוליאנית וחשיבות צמצום פונקציה בוליאנית

  • מערכות ספרתיות 2021 _ סיכום אלגברה בוליאנית- משתנים-פעולות לוגיות וארתמטיות_ביטוי בוליאני ופונקציה בוליאנית

  • מערכות ספרתיות_תורת המיתוג 2022_סיכום שערים לוגיים_שער AND,OR,NOT,NAND,NOR,XOR,NXOR_ מעבדה בטינקרקרד

 • 08

  מרתון תרגילים ובגרויות

  הצגת תוכן
  • פתרון בגרות 2013 שאלון 815101

  • פתרון בגרות 2012

  • פתרון בגרות 2011 ו 2010 בנושא FLOP_FLIP

  • פתרון בגרות שנת 2008 שאלון 815101 תרגילים 2 ו 3

  • פתרון בגרות שנת תרגיל 4 - תכנון מערכת צירופית

  • פתרון בגרות עם שמימוש במרבב-תרגיל4משנת 2006

  • בגרות /62012 , כולל 7.seg ומימוש בעזרת מרבב MUX

  • פתרון בגרות שנת 2016 תרגילים 1 , 3 , 6

  • פתרון תרגיל 2 מבגרות שנת 2011

  • מפת קרנות פתרון בגרות 2016

  • צמצום פונקציות . פתרון בגרות 2016 תרגיל 2

  • מערכת צירופית פתרון בגרות 2016 תרגיל 5

  • פתרון בגרות 2015

  • פתרון בגרות 2015 תרגיל 3

  • פתרון בגרות 2014 תרגיל 3 - בניית מערכת צירופית

  • בניית מערכת צירופית פתרון בגרות 2013 תרגיל 3

  • פתרון תרגיל - מערכת צירופית

  • תרגיל - מציאת הפונקציה וצמצומה

  • תרגיל- מציאת הפונקציה וחישוב ערכה במצבים שונים.

  • פתרון בגרויות - פונקציות בוליאניות

  • פתרון תרגילי בגרות פישוט פונקציות בעזרת כללי דמורגן

  • פתרון בגרות 2010 תרגיל 1

  • בגרויות 2001 2004 2005 - צמצום בעזרת כללי האלגברה

  • בגרות 2016 ו 2015 דלגלגים

  • תרגיל - מציאת טבלת אמת של פונקציה

  • פתרון תרגיל בגרות שאלון 815101 שנת 2008 ת' 4 מערכת צירופית

  • פתרון בגרות שנת 2003 תרגילים 3 ו 5 - מערכות צירופיות

  • מערכות ספרתיות 2021-פתרון תרגילי בגרות שנת 2018 -מציאת הפונקצייה מתוך מערכת השערים,מימוש פונקציות בעזרת שערים,תכנון ומימוש מערכת צירופית

  • מערכות ספרתיות 2021מרתון בגרויותמציאת פונקציה , מפת קרנו , מימוש באמצעות שערים לוגיים

  • מערכות ספרתיות 2021מרתון בגרויות מציאת פונקציה מתוך המימוש שלה וקביעת ערכה בהתאם לכניסות בצורת גלים

  • מערכות ספרתיות 2021מרתון בגרויותפתרון בגרות 2003 מערכת צירופית,מפת קרנו,מימוש באמצעות שערים לוגיים

  • מערכות ספרתיות 2022_פתרון ת' 1בגרות שנת 2005_מציאת הפונקציה וצמצומה בעזרת כללי האלגברה הבוליאנית

  • מערכות ספרתיות 2022_פתרון ת' 2 בגרות שנת 2005_מציאת הפונקציה טבלת האמת שלה וצמצומה בעזרת מפת קרנו

  • מערכות ספרתיות 2022_מרתון בגרויות_פתרון -צמצום פונקציה בעזרת קרנו_ניתוח מערכת צירופית להדלקת לד

  • מערכות ספרתיות 2022_מרתון תרג'_פתרון תרגיל בגרות-מערך של מעגלים משולבים(ג'וקים)הכוללים שערים לוגיים

  • מערכות ספרתיות 2022 _פתרון תרגיל 5 בגרות שנת 2017_מציאת הפונקציה המשתנים והפונקציה נתונים ע_י גרפים

  • מערכות ספרתיות 2022 פתרון תרגיל 2 בגרות 2005מציאת הפונקציה מתוך המימוש שלה ורישום טבלת האמת

  • מערכות ספרתיות 2022 פתרון תרגיל בגרות מעבדה-מציאת הפונקציה מתוך המימוש שלה בעזרת מעגל משולב-ג'וק

  • מערכות ספרתיות 2022_מרתון בגרויות_מציאת הפונקציה הבוליאנית מתוך מערכת צירופית_צמצום בעזרת מפת קרנו

  • מערכות ספרתיות 2022|פתרון תרגיל 4 מבגרות שנת 2008 |מערכת צירופית,טבלת אמת,סכום של מכפלות קאנוניות|

  • מערכות ספרתיות 2022_מרתון פתרון תרגילי בגרות_מערכת צרופית-2 מבואות בקרה ו 2 מבואות מדע_קרנו_מימוש

  • מערכות ספרתיות 2022_מרתון פתרון תרגילי בגרות_מערכות צרופיות-4 מבואות ויציאה 1 _טבלת אמת_קרנו_מימוש

  • מערכות ספרתיות 2022_מרתון פתרון תרגילי בגרות_פתרון מערכת צירופית-3 מבואות ו 3 יציאות_טבלת אמת_מימוש

  • מערכות ספרתיות 2022 _מרתון תרגילים_פתרון תרגיל בגרות-הוצאת פונקציה מטבלת אמת_צמצום בעזרת מפת קרנו

  • מערכות ספרתיות 2022 _מרתון תרגילים_פתרון תרגיל בגרות-טבלת אמת וכתיבת פונקציה לבעיה -דיווח עומס בכביש

  • מערכות ספרתיות 2022 _פתרון תרגיל בגרות-הוצאת פונקציה משערים לוגיים_וצמצום בעזרת האלגברה הבוליאנית