סילבוס הקורס

 • 01

  מגבר שרת כמשווה-Comparator

  הצגת תוכן
  • המשווה - תאוריה

  • המשווה - תרגול

  • משווה - עוד תרגול

  • משווה - תרגול בגרות 2012 תר' 3

  • משווה תרגול-בגרות 2016 תר' 3

  • תרגול – תרגיל עם שני משווים

  • פתרון בגרות מדעית הנדסית שנת 2018 תרגיל במשווים

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_תרגיל מעבדה במשווים_מדידת אותות בעזרת הסקופו ניתוח התוצאה_

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_אלקטרוניקה ספרתית-משווה_פתרון בגרות באלקטרוניקה שנת 2008 תרגיל 5

 • 02

  מגברי שרת–כמגבר- Amplifier

  הצגת תוכן
  • מגבר שרת – תאוריה תכונות ושימושים

  • מגבר שרת הופך מופע

  • מגבר שרת עוקב

  • תרגול מגברי שרת בגרות 2018 דוגמה 2 תר' 10

  • מגבר הפרש-פתרון בגרות 2004 תר' 1

  • הגבר בדציבלים(db) ומגבר יחידה/חוצץ

  • תרגיל בגרות עם חישוב הגבר בדציבלים 2012/1

  • תרגול מגברי שרת-בגרות 2007 תר' 1

  • פתרון תרגילי בגרות מ 2009 ו 2011

  • פתרון תרגיל בגרות

  • פתרון ת'1 מבגרות 2003 - מגבר הפרש, ac רוכב על dc

  • אלקטרוניקה 2021 - מעבדה אלקטרוניקה - שימוש במשווה לבניית מעגל להפעלת תאורת רחוב אוטומטי

 • 03

  דיודות

  הצגת תוכן
  • מודל הדיודה האידיאלית , מיישר חצי גל

  • מיישר דו דרכי/כיווני/מיישר גשר

  • הדיודה המעשית-תאוריה

  • פתרון בגרות 2003

  • פתרון בגרות 2006

  • פתרון בגרות 2009

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022 _תרגול _פתרון מעגל חשמלי עם דפ_א- חישוב ערך הנגד המגן על הדפ_א

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים2022_דיודה_התאוריה בקצרה+תרגיל בגרות_חישוב התנגדות הדיודה ונקודת העבודה

 • 04

  טרנזיסטור ביפולרי - BJT

  הצגת תוכן
  • הטרנזיסטור - מבוא ,הגדרות ונוסחאות

  • הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים 2022_הטרנזיסטור-התאוריה על רגל אחת _שיעור חובה לכל מי שרוצה להבין את הנושא

  • מציאת נקודת העבודה

  • צורות חיבור שונות וחישוב נקודת העבודה

  • סיכום-הדרכים למציאת נקודת וקו העבודה

  • הטרנזיסטור כמתג - כל התאוריה על רגל אחת

  • ניתוח הטרנזיסטור ב AC

  • תרגול- פתרון מלא של טרנזיסטור

  • פתרון תרגיל 4 מבגרות 2016

  • פתרון תרגיל 4 מבגרות 2011

  • פתרון תרגיל 2 מבגרות 2014

  • תרגול - הטרנזיסטור כמתג-בגרות 2005 תר' 3

  • תרגול-פתרון בשיטת תבנין-בגרות 2004 תר' 4

  • תכנון מגבר בהתאם לדרישה-בגרות 2017/2

  • תרגיל מעבדה T בגרות 2018 דוגמה 1 תר' 3

  • ניסוי מעבדה למציאת ההגבר וה VCE

  • פתרון תרגיל בגרות 2018/3 דוגמה 2

  • סיכום על הטרנזיסטור כמגבר וכמתג

  • תרגיל משולב טרנזיסטור ומגבר בגרות 2019

  • אלקטרוניקה 2021 - הטרנזיסטור כמפסק מתג אלקטרוני - פתרון תרגיל 3 בגרות שנת 2008שאלון 851201

  • אלקטרוניקה 2021 - טרנזיסטורים - פתרון לקט תרגילים- מצבי עבודה -ניתוח אופיין ומציאת הגבר הזרם

  • הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים |2022סיכום של כל חיבור מעגלי טרנזיסטור האפשריים לבגרות-מציאת נקודת העבודה

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_הטרנזיסטור_חזרה וסיכום לפני מבחן_משוואת קו העבודה_קו העבודה_ההגבר

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022 _פתרון מעגל טרנזיסטורי לא תבנין ,אלא בעזרת חוק הזרמים של קירכהוף

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022 _תרגול _פתרון מעגל חשמלי עם דפ_א- חישוב ערך הנגד המגן על הדפ_א

 • 05

  ומתנדים - ה 555 L/P , H/P- מסננים

  הצגת תוכן
  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל מחשבים 2022_מסננים-פילטרים_מעביר גבוהים_נמוכים_שיעור חובה-מבוא_FILTERS-H.P_L.P

  • מעביר נמוכים L.P

  • מעביר גבוהים- H.P פתרון בגרות 2011

  • מעביר גבוהים-פתרון בגרות 2007 תרגיל 5

  • H.P פתרון בגרות 2014 תרגיל 1

  • ה 555 כרב רטט חד יציב

  • ה 555 כרב רטט אל יציב

  • אופן פעולת ה 555 כחד יציב

  • אופן פעולת ה 555 כאל יציב

  • תרגול ה 555 -פתרון בגרויות 2010 ו 2013

  • פתרון בגרויות תרגול H.P / L.P

  • פתרון בגרות 2012 תרגיל 2(L.P)

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_מסננים-מעביר גבוהים_נמוכים_מעבדה - מדידות _טעינה _פריקה

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_מעביר נמוכים_פתרון תרגיל עם מפסק לטעינה ולפריקה_תרגיל קצת מורכב ו

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_מרתון בגרויות_פילטרים_פתרון תרגיל מעביר גבוהים

 • 06

  מייצבים וספקי כוח

  הצגת תוכן
  • מייצב מתח מקבילי

  • תרגול מייצב מקבילי-פתרון בגרות 2014 תר' 3

  • מייצב מתח טורי- פתרון בגרות 2011 תר' 1

  • מייצב טורי-פתרון בגרות 2009 תר' 4

  • מייצבים-פתרון בגרויות שנת 2007 ו2005

  • מייצבים-פתרון בגרויות שנת 2003 ו 2013

 • 07

  ממירים -A/D , D/A

  הצגת תוכן
  • ממיר מדיגיטלי לאנלוגי - DAC08

  • תרגול ממיר D/A פתרון בגרות 2014

  • ממיר מאנלוגי לדיגיטלי A/D - ADC08

  • תרגול ממיר A/D -פתרון בגרות 2004 ו 2010

  • ממיר A/D ו D/A סיכום - פתרון בגרות 2013

  • מתח אנלוגי לעומת דיגיטלי והצורך בממיר מאנלוגי לדיגיטלי כדוגמה לרכיב אנלוגי - חיישן אור

  • עקרון ההמרה מאנלוגי לדיגיטלי

 • 08

  סרטוני בונוס

  הצגת תוכן
  • אופן השימוש במחשבון casio כדי לפתור משוואות עם נעלמים – 2 משוואות עם 2 נעלמים וגם שלוש משוואות

  • הפונקציה המעריכית - האקספוננט , שימוש במחשבון לפתרון תר' בחשמל ואלקטרוניקה מעביר נמוכים גבוהים

  • אלקטרוניקה - מגברי שרת , ניסוי עם המולטיסים מגבר עוקב

  • טרנזיסטור - התאוריה

  • הטרנזיסטור - נקודת עבודה,קו עבודה,פעיל,רוויה,קטעון

  • הטרנזיסטור - סיכום כל התאוריה

  • הטרנזיסטור - מעגלים אופייניים ל c.e ,חישוב נקודת העבודה בעזרת חוג מבוא וחוג מוצא

  • הטרנזיסטור- ניתוח הטרנזיסטור ב Ac - אות חילופין , שרטוט מעגל התמורה, מציאת הגבר המתח

  • אלקטרוניקה- לקט שאלות בגרות אפשרי בכל הנושאים לבגרות שנת 2019

  • ממיר אנלוג לדיגיטל- A D תאוריה בקצרה ופתרון תרגיל בגרות שנת 2018

  • מעבדה-הסבר מדידות בעזרת הסקופ/משקף מתנודות

  • הסבר על דף הנוסחאות

  • מגבר עוקב , פיתוח הנוסחה ותרגול

  • אלקטרוניקה מעבדה - הלד - דיודה פולטת אור (דפ א) , והפוטנציומטר ותוכנית הסימולציה TINKRCAD

  • הטרנזיסטור 2020 - מבוא ותיאוריה בקצרה , שיעור ראשון

  • הטרנזיסטור 2020 -שיעור שני , מציאת נקודת העבודה , חוג מבוא וחוג מוצא

  • הטרנזיסטור 2020 שיעור מס' 3 - מציאת נקודת העבודה , קו העבודה,השפעת אות ה Ac על מיקום נקודת העבודה (2)

  • הטרנזיסטור 2020 - שיעור 4

  • אלקטרוניקה 2021 - הטרנזיסטור - תאוריה בקצרה והשימוש בטרנזיסטור כמפסק-דוחף זרם למנוע הדגמה בטינקרקד

  • אלקטרוניקה 2021 - פתרון תרגיל בגרות במעביר גבוהים משנת 2016 - כולל הסבר קצר על התאוריה

  • אלקטרוניקה 2021 - מעביר נמוכים ומעביר גבוהים כל התאוריה על רגל אחת כול תרגול קצר

  • אלקטרוניקה 2021 - פתרון תרגיל בגרות במעביר נמוכית שנת 2016 תרגיל 2 כולל הסבר קצר על התאוריה

  • איך פותרים משוואות בעזרת מחשבון CASIO מבלי להסתבך וליפול לטעויות חישוביות כולל דוגמאות בפיזיקהחשמל

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022 כתיבה מדעית של מספרים גדולים ומספרים קטנים מאוד מאחד שמות למספרים

  • 21

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_מגברי שרת_מגבר עוקב( לא מהפך) - התאוריה בקצרה_

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_מגברי שרת_מגבר הופך מופע - התאוריה בקצרה_

 • 09

  תרגול מגברים ומשווים

  הצגת תוכן
  • תרגול 1

  • תרגול 2

  • תרגול 3

  • תרגול 4

  • תרגול 5

  • תרגול 6

  • תרגול 7

  • תרגול 8

  • תרגול 9

  • תרגול 10

  • תרגול 11

  • תרגול 12

  • תרגול 13

  • תרגול 14

  • תרגול 15

  • אלקטרוניקה מגברי שרת 2020- פתרון תרגיל בגרות שנת 2013

  • אלקטרוניקה מגבר שרת 2020_ פתרון תרגיל בגרות שנת 2017 שאלון 815201

  • אלקטרוניקה מגבר שרת 2020 - פתרון תרגיל בגרות שנת 2014

  • אלקטרוניקה מגבר שרת 2020- פתרון תרגילי בגרות משנת 2010 ושנת 2011

  • אלקטרוניקה מגבר שרת 2020- פתרון תרגיל חשוב שמסכם את כל החומר במגברים-עוקב,מהפך ,יחידה, מסכם

  • אלקטרוניקה מגבר שרת 2020- פתרון תרגילי בגרות משנת 2009 ומשנת 2012 ,הגבר בדציבלים , הגבר כללי

  • מגברי שרת - פתרון תרגיל בגרות אלקטרוניקה שנת 2020 תרגיל מספר 4

  • פתרון בחינה במשווים ומגברים

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_מגברי שרת_מגבר הפרש_סופרפוזיציה_פתרון תרגיל בגרות שנת 2001 תר' 2_

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_אלקטרוניקה מגברי שרת מפסק וגרף_פתרון תרגיל בגרות_AC רוכב על DC

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_מגברי שרת_מגבר מסכם_מתח ישר וחילופין_פתרון תרגיל בגרות משנת 2001

 • 10

  תרגול טרנזיסטורים

  הצגת תוכן
  • תרגול 1

  • תרגול 2

  • תרגול 3

  • תרגול 4

  • תרגול 5

  • תרגול 6

  • תרגול 7

  • תרגול 8

  • תרגול 9

  • תרגול 10

  • תרגול 11

  • הטרנזיסטור 2020 - הטרנזיסטור ב ac , הגבר,מעגל תמורה שיעור 5

  • הטרנזיסטור 2020 - תרגול טרנזיסטור כמפסק,חישוב RB ו RC , תפקידי נגד RE , השיקולים לקביעת ערכו של RC

  • הטרנזיסטור 2020 _ פתרון תרגיל בגרות שנת 2011

  • הטרנזיסטור 2020- מרתון תרגילי בגרות בטרנזיסטורים, פתרון 3 תרגלים מסכמים

  • הטרנזיסטור 2020 - פתרון תרגילים,חישוב נקודת העבודה , מצב רוויה, תפקיד נגד האימיטר והקולקטור

  • הטרנזיסטור 2020- פתרון תרגיל בגרות ,מציאת נקודת העבודה בשיטת תבנין ,הסבר על תפקיד הכבלים ,

  • מיקוד בגרות באלקטרוניקה שנת 2020 שאלות המעבדה _בחשמל ניסוי 2א ובאלקטרוניקה ניסוי 5ב

  • הטרנזיסטור כמתג בגרות 2015

  • אלקטרוניקה 2021 - טרנזיסטור פתרון תרגיל בגרות שנת 2017 - מציאת ערכי הנגדים RC ו RB משוואות חוג המבוא והמוצא

  • אלקטרוניקה 2021 - טרנזיסטורים - פתרון בגרות שנת 2012 תרגיל 2

  • טרנזיסטור - 2021פתרון תרגיל בגרות באלקטרוניקה שנת 2020-תרגיל מעבדה עם סקופ,מציאת ההגבר , ערכי הנגדים

  • מרתון תרגילי בגרות 2021 באלקטרוניקה וחשמל-מעגל טרנזיסטור ביפולרי-פתרון בגרות 2019 תרגיל 3

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים_טרנזיסטור_מרתון פתרון תרגילי בגרות בטרנזיסטור שנים - 2021 , 2019 ,2020

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022|טרנזיסטור|פתרון תרגיל בעזרת שיטת תבנין|מציאת נקודת העבודה

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל מחשבים 2022_הטרנזיסטור_במוד פעיל-חישוב זרמי הקולט_הפולט_חישוב הבטא בעזרת האלפא

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל מחשבים 2022_הטרנזיסטור_מרתון תרגילים-טרנזיסטור במצב רוויה חישוב הזרמים והמתחים

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_מרתון בגרויות_טרנזיסטור כמתג_פתרון תרגיל בגרות-מצב רוויה

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_מרתון בגרויות_פתרון בגרות שנת 2020 _טרנזיסטור_תרגיל מעבדה

 • 11

  תרגול מעביר נמוכים/גבוהים

  הצגת תוכן
  • תרגול 1

  • תרגול 2

  • תרגול 3

  • תרגול 4

  • תרגול 5

  • תרגול 6

  • תרגול 7

  • תרגול 8

  • תרגול 9

  • תרגול 10

  • תרגול 11

 • 12

  רצף תרגילים

  הצגת תוכן
  • תרגול 1

  • תרגול 2

  • תרגול 3

  • תרגול 4

  • תרגול 5

 • 13

  תרגילים משולבים

  הצגת תוכן
  • תרגול 1

  • תרגול 2

  • תרגול 3

  • תרגול 4

  • תרגול 5

  • תרגול 6

  • תרגול 7

  • תרגול 8

  • תרגול 9

  • תרגול 10

  • תרגול 11

  • תרגול 12

  • תרגול 13

  • תרגול 14

  • תרגול 15

  • מרתון בגרויות באלקטרוניקה שנת 2021 - פתרון תרגיל בגרות שנת 2020 - משולב משווה ומעביר גבוהים

  • אלקטרוניקה 2021 - פתרון תרגיל בגרות לדוגמה – מעגל משולב -משווה,מעביר נמוכים ,מעביר גבוהים ודפא

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_אלקטרוניקה_פתרון תרגיל משולב מגבר שרת מפסק טרנזיסטור ודפ_א

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_מרתון בגרויות_פתרון תרגיל משולב_משווים+מעביר נמוכים_חישוב זמן טע'

 • 14

  מרתון בגרויות

  הצגת תוכן
  • פתרון מבחן בגרות בהנדסת אלקטרוניקה ומחשבים שאלון 815381 שנת 2021 פרקים א ו ב

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_הטרנזיסטור_מרתון תרגילים-פתרון המבחן_הטרנזיסטור כמפסק_קו העבודה_

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_הטרנזיסטור_מרתון תרגילים-פתרון המבחן_נקודת העבודה_קו העבודה ועוד

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_מסננים-מעביר נמוכים_פתרון תרגיל בגרות שאלון 815381 שנת 2021 ת5

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_מסננים-מעביר גבוהים_פתרון בגרות שנת 2014 ו 2021 מועד נבצרים

  • מועד נבצרים 2021 מלא

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_פתרון בגרות קיץ תשפ_ב 2022 בהנדסת אלקטרוניקה ומחשבים שאלון 815381