סילבוס הקורס

 • 01

  הכרת החומרה,התוכנה והתכנות

  הצגת תוכן
  • מבוא והסבר כללי על כרטיס הארדואינו

  • הורדת תוכנת הארדואינו למחשב

  • הסבר על השימוש בתוכנה

  • קריאת ערכים אנלוגיים

  • ארדואינו 2022_כניסה אנלוגית _דיגיטלית _חיישן אור _לחצן _מדידת מתח וזרם_באזר_הדרכה על הטינקרקרד_ tone_trial_0

  • פונקציית serial.begin ו print

  • שליחת מידע למחשב ועיצובו

  • סוגי משתנים

  • סיכום משתנים ,הגדרת קבועים ,אופרטורים, מודולו

  • אופרטורים לוגיים ,יחס, פקודת התנאי IF

  • איך מתחילים לבנות פרויקט|שימוש בסימולטור|איך מגדירים לחצן?|כניסות /יציאות|סוג המידע-אנלוגי או דיגיטלי

  • הפקודה IF והלולאה WHILE

  • הלולאה DO WHILE והלולאה FOR

  • שליחת מידע במקביל עבודה עם 7.S

  • יצירת תווים , מנגינות - צלילים דיגיטליים

  • תקשורת אלקטרונית – סקירה קצרה – תחומי תדר

  • רכיב התקשורת HC06 וטכנולוגיית הבלוטוס

  • תקשורת טורית UART חלק ב - קליטת נתונים לארדואינו

  • תקשורת טורית UART -שידור נתונים מהארדואינו

  • אלקטרוניקה ומחשבים_ארדואינו_עבודה עם ספריות_פונקציות מוכנות,איך מייבאים ספריה והיכן מתקינים אותה

  • Nהנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2024|ארדואינו|פרויקטון-הפעלת צרכן(לד) בעזרת המקלדת|תקשורת סיריאליתUART

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2024|ארדואינו|איך מורידים אפליקציה שמתקשרת עם HC06 והארדואינו|UART

 • 02

  סרטוני בונוס

  הצגת תוכן
  • שיעור מבוא , שיעור ראשון

  • הגדרת פורט כ input output ,כתיבה לפורט

  • כתיבת תוכנית ראשונה -לד מהבהב,blink , שימוש בתוכנת הסימולציית tinkercad

  • תוכנית להבהוב לד , הפעלת מסך סריאלי והדפסה עליו

  • אופן השימוש בתוכנת fritzing לשרטוט מעגל חשמלי על מטריצה לפרויקט באלקטרוניקה

  • פתרון תרגיל -הגדרת מערך חד ממדי והיתרון בשימוש בו

  • המרה מבסיס לבסיס,שימוש במסך סיריאלי, אופרטורים אריתמטיים

  • לולאת for

  • לולאת if, while ,do while

  • פעולות לוגיות , הזזה , פקודת IF

  • יצירת צלילים אלקטרוניים בעזרת מיקרובקר,עקרון פעולה של רמקול ,אות שמע ,תדר התווים , הפונק' tone

  • יצירת מוזיקה אלקטרונית בעזרת מיקרו בקר , כתיבת מוזיקת השיר דוד מלך ישראל

  • תקשורת מהמחשב לארדואינו ,תוכנית לדוגמה

  • אלקטרוניקה מעבדה - הלד - דיודה פולטת אור (דפ א) , והפוטנציומטר ותוכנית הסימולציה TINKRCAD

  • הדגמת השפעת שינוי התדר(טון) ושינוי האמפליתודה

  • חיבור לחצן לארדואינו וקריאת מצבו בעזרת התוכנה,הצורך בשימוש בנגד "PULLUP",פיתוח מני אורגן אלקטרוני

  • הדיודה הסבר אופן הפעולה וכן הסבר על הדפא-דיודה פולטת אור וכן הסבר על תצוגת 7 מקטעים תאוך המחשת פעולה בעזרת הטינקרקרד

  • ארדואינו | 2021פורטים כניסות ויציאות|קריאה וכתיבה לפורט|נגד PULLUP |pinMode|DDRD|digitalReadWrite

  • פרויקט ברדואינו 2021 מעבדה בטינקרקרד ביצוע מדידות של זרם , מתח ואותות עם הסקופ ותיעוד בספר הפרויקט

  • ארדואינו 2022 מנוע סרוו פונקציית WRITE

  • ארדואינו 2022 אפנון PWM איך הארדואינו מספק מתח לרכיבים חיישנים שפועלים על מתחין בין 0 וולט ל 5 וולט

  • ארדואינו 2022 שיעור מבוא הסבר כללי על הכרטיס ארדואינו אונו |פורטים|איך צורבים את התוכנית לכרטיס|הדגמה

  • ארדואינו 2022_תקשורת_תקשורת UARTֻ_תקשורת טורית ואסינכרונית_פרוטול תקשורת_תאוריה + הדגמה

  • אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_ארדואינו_מבוא והסבר כללי _ולמה צריך לנתק את הפינים 0 ו 1 לפני הצריבה_

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_ארדואינו_פרויקטים_בקצרה פרוטקולי תקשורת UART , I2C , SPI

  • אלקטרוניקה חשמל 2023_מעבדה_איך קובעים את הערך של הנגד המגן על הצרכן מפני מתח יתר והשפעת הצבע של הלד

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_פרויקט ארדואינו_עריכת שרטוט חשמלי בעזרת תוכנת פריתזינג (FRITZING)

  • הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים 2023_ארדואינו_מידע מהמשתמש-Serial.Read_הדפסה למסך-Serial.print_Serial.begin

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_איך מוסיפים לארדואינו תקשורת אלחוטית-בלוטוס_המודול HC06_UART

 • 03

  מרתון תרגילים ובגרויות

  הצגת תוכן
  • תרגול 1

  • תרגול 2

  • תרגול 3

  • תרגול 4

  • תרגול 5

  • תרגול 6

  • תרגול 7

  • תרגול 8

  • תרגול 9

  • תרגול 10

  • תרגול 11

  • תרגול 12

  • תרגול 13

  • תרגול 14

  • תרגול 15

  • תרגול 16

  • תרגול 17

  • תרגול 18

  • תרגול 19

  • תרגול 20

  • תרגול 21

  • תרגול 22

  • תרגול 23

 • 04

  חיישנים ,רכיבים _מודולים וטכנולוגיות

  הצגת תוכן
  • אות PWM - אפנון רוחב דופק , הצורך והשימוש בו כולל דוגמאות ואופן שימוש

  • אות PWM - הסבר ושימושים - מנוע סרוו , RGB ועוד

  • ארדואינו - שיעור מרחוק - מנוע סרוו

  • מנוע DC והדרייבר l293d - הסבר תאורטי + מעשי

  • מנוע DC + דוחף זרם 293D- עקרון פעולה , פרויקטים באלקטרוניקה

  • דוחף מנוע L298N מבוקר מיקרו בקר ,עקרון פעולה + קוד , שימושים השוואה ל 293D ,משאבת מים

  • הסבר קצר על החיישנים מנוע DC, מנוע סרוו. אות pwm ,כהכנה לבחינת הגמר

  • חיישן מרחק אולטרא סוניק הסבר עקרון פעולה כולל קוד הפעלה שנת 2020

  • הסבר קצר על חיישן מרחק אולטרא סוניק, כהכנה לבחינת הגמר על הפרויקט

  • חיישן מרחק אולטרא-סוניק SR04 SRF05

  • ממסר - relay, הפעלת ממסר בעזרת מיקרו בקר , מיתוג זרם גבוה,כדוגמה ,הפעלת מנוע dc

  • LDR - חיישן אור, אופן הפעולה חיבור לבקר לשליטה בתאורה,פיתוח בעזרת תוכנת הסימולציה טינקרקד

  • תקשורת uart - תקשורת טורית אסינכרונית full doplex

  • תקשורת טורית uart- דוגמה לשליחת מידע מהארדואינו למחשב

  • ארדואינו 2021 - תקשורת טורית UART - מעבדה שידור מידע והצגתו על הסקופ

  • הרכיב hc-06 (מק"מש)

  • הפעלת צרכנים (כדוגמה לד) באמצעות הסמארטפון , כולל הסבר על אופן השימוש באפליקציה טרמינל בלוטוס

  • ארדואינו הפעלת מסך LCD עם תקשורת I2C

  • ארדואינו_משדר מקלט אינפרא אדום _הפעלת צרכנים בעזרת שלט

  • ארדואינו פרויקטון ,הפעלת צרכנים בעזרת שלט רחוק אינפרא אדום כולל הסבר וקוד

  • ארדואינו - הפעלת מנוע DC בעזרת טרנזיסטור המשמש כדוחף זרם , כולל יכולת לשלוט בעוצמת הסיבוב שלו ,

  • ארדואינו-מתח אנלוגי לעומת דיגיטלי והצורך בממיר מאנלוגי לדיגיטלי כדוגמה לרכיב אנלוגי - חיישן אור

  • ממיר מאנלוגי לדיגיטלי

  • ארדואינו-המשך ממיר אנלוגי לדיגיטלי סימולציה בעזרת טינקרקד -חיישן אור ,חומרה , מדידות וכתיבת קוד

  • שיעור פסיקות חצוניות ופנימיות

  • ארדואינו 2022_מנוע DC_עקרון פעולת המנוע_מגנטיות_דוחף זרם_הטרנזיסטור כדוחף זרם למנוע_הדגמה בטינקרקרד

  • סרטון הסבר על חיישן טביעת אצבע - חומרה+תוכנה

  • לוח סולרי|המרת אנרגיית אור לאנרגיה חשמלית|הפעלת צרכן-לד|מדידת מתח/זרם שמפיק לוח סולרי קטן בגודל 5ס"מ

  • מערכות ספרתיות וארדואינו 2022_חיבור תצוגת 7 מקטעים _הסבר +מעבדה_מונה שניות בעזרת בקר_seven seg

  • ארדואינו 2022_אינפוט אנלוגי_המרה מאנלוג לדיגיטל_חיישן אור כדוגמה לאינפוט אנלוגי

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_איך קובעים מה התנגדות של רכיב כשהוא מחובר ויש מתח במעגל-חיישן אור

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_ארדואינו_תקשורת אינפרא אדום-התאוריה_הפעלת צרכנים בעזרת שלט רחוק

  • הפעלת מנוע סטפר - steper|הסבר עקרון פעולה וקוד הפעלה

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_ארדואינו_פרויקטים_שימוש בפונקציה שסופרת זמן במילי שניות_millis()

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל מחשבים2023_מעבדה_ארדואינו_איך מגברים אות שמע נמוך_הסבר איך משתמשים במגבר LM386

  • אלקטרוניקה חשמל ומחשבים_ארדואינו_איך והיכן מתקנים ספריות בגרסה הישנה 1.8.19 וגם בגרסה החדשה 2.0.3

  • אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_מבוא לתקשורת אלקטרונית_סינכרוני_duplex_סיריאלי_פרוטוקול_בלוטוס_UART

  • אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_מבוא לתקשורת אלקטרונית המשך_הכנה להגנה על הפרויקט_פרוטוקול_I2C_SPI_

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_ארדואינו_פרויקטים_הפעלת צרכן בהוראה קולית- בדיבור לסמארטפון

 • 05

  פרויקטונים ופרויקטים

  הצגת תוכן
  • הגשת הצעת פרויקט 5 יחידות בהנדסת אלקטרוניקה ומחשבים לאישור מה"ח - דוגמה חממה ממוחשבת

  • שלב א בפיתוח פרוייקט באלקטרוניקה מבוסס ארדואינו ,פיתוח בעזרת תוכנת הסימולציה tinkercad

  • איך לבנות את הפרויקט שלכם בעזרת תוכנת סימולציה - Tinkercad ולבצע מדידות של זרם ומתח

  • תכנון ושיקולים בבחירת רכיבים לפרוייקט, חישוב הנגד המחובר ללד הכנה לבחינת הגנה על פרוייקט

  • פרויקטים,הכנה לבחינת הגמר על הפרויקט,הסבר על חיישן אור ldr כולל הסבר על המרה מאנלוג לדיגיטל

  • הסבר על הכנת חוברת ספר פרויקט באלקטרוניקה

  • חיבור רכיבים למטריצה - הסבר בעזרת תוכנת השרטוט fritzing

  • פיתוח פרויקטון - הפעלת לד בלחיצה על לחצן במקלדת של המחשב

  • הקמת גדר אלקטרונית באופן פשוט לאבטחת מתקנים ,בעזרת חוט תייל ,הפעלת סרנה ופנס

  • פרוייקטון (לחצן ו S.7 מבוקר מיקרו בקר) בשילוב קוד עם תוכנת TINKERCAD -

  • פרוייקטון - מכשיר בסיסי לבדיקת שמיעה מיני אורגן, תרגול הפונקציה tone

  • פרויקטון שידור מידע בתדר רדיו מכרטיס ארדואינו 1 לכרטיס ארדואינו 2 בעזרת מק"מש

  • שידור אל חוטי של מידע מהארדואינו לסמארטפון כדוגמה שידור נתוני טמפרטורה מחיישן - 35LM

  • פרוייקטון בעזרת חיישן מודדים את טמפרטורת הסביבה ומשדרים אותה למסך LCD שנמצא בתחנה

  • פרוייקטון זיהוי צבעים RGB אדום ,ירוק,וכחול בעזרת חיישן צבע מסוג TCS34725

  • פרויקט -מדידת טמפרטורה ומרחק הצגתם על המסך הדלקת RGB והשמעת צפצוף , בהתאם למספר שנלחץ במקלדת

  • הפעלת חיישן מרחק אולטרא סוניק Ultra-sonic SRF05

  • פרויקט ויראו את הקולות - הכנה לבחינה

  • פרויקט - ויראו את הקולות _בית חכם שלו

  • פרויקטו שידור נתוני גובה מכרטיס ארדואינו אחד לכרטיס שני על מסך lcd

  • הסבר מפרט טכני פרויקט חניון חכם

  • הסבר קוד התוכנה של הפרויקט חניון חכם

  • פרויקט חניון חכם הכנה לבחינה

  • פרוייקט באלקטרוניקה חניון חכם

  • פרוייקט גמר חניון חכם גיא

  • ארדואינו פרוייקט חניון חכם הסבר קוד של התוכנה

  • ארדואינו הסבר על פרויקט בית חכם

  • פרויקט גמר 3 יחידות - בית חכם

  • ארדואינו- פרויקט חנוכייה חכמה - הכנה למבחן

  • פרויקט חנוכייה חכמה

  • פרויקט באלקטרוניקה מבוסס ארדואינו – חנוכייה חכמה . מפרט טכני והסבר על הקוד

  • פרוייקט עם רחפן.שידור מידע מחיישני חום,אור ומרחק הנמצאים על הרחפן לתחנת קליטה קרקעית

  • פרוייקטים בארדואינו – תחרות חנוכיות התשעח- ישיבת אמית באר שבע

  • בית חכם - דותן

  • סרטון פרויקט ויראו את הקולות

  • רחפן מרים דגל ומנפנף אותו

  • רחפן מרים דגל ישראל גדול .. לכבוד יום הולדת ה 70 למדינה .. הכנה לטקס

  • רחפנים - ישיבת אמית באר שבע באויר

  • פרויקטוןמנורת לילה צבעונית, פקודות קוליות בעברית להפעלת צרכנים -מנורת לילה כבקשתך

  • פרוייקטון - מנורת לילה ידידותית ואנושית- מחליפה צבעים לבקשתך ומביעה את תחושותיה

  • ארדואינו פרוייקטים - הסבר איך מבצעים מדידות על הרכיבים שהשתמשתם בהם בפרויקט ולצרף לספר הפרויקט

  • קופסת נגינה ללא מתרים וללא נשיפה ,

  • ארדואינו - יצירת מוזיקה אלקטרונית,והפעלתה בתלות בחיישן מרחק

  • ארדואינו פרוייקטים - הסבר איך מבצעים מדידות על הרכיבים שהשתמשתם בהם בפרויקט ולצרף לספר הפרויקט

  • ארדואינו-פרוייקטים- איך עושים שרטוט חשמלי של הפרויקט בעזרת תוכנת טינקרקד

  • שיעור מרחוק כיתה יב אלקטרוניקה_ סיכום _הגשת פרוייקטים _ אופן ההיבחנות וקביעת הציון הסופי לתעודת הבגרות שנת 2020