סילבוס הקורס

 • 01

  מבוא

  הצגת תוכן
  • (CPU) המעבד, (MUהזיכרון ( ,( I/Oערוץ(- החומרה

  • האלגוריתם

  • מימוש האלגוריתם , שפות תכנות , שפות עיליות לעומת נמוכות, תהליך הקומפילציה

  • הסבר על אופן הורדת התוכנה visual studio community

  • הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים 2023_מחשבים סי שארפ_התקנת התוכנה ויזואל סטודיו 2022_ואיך מתחילים לעבוד איתה

 • 02

  צעדים ראשונים: הוראת פלט, הוראת קלט ומשתנים

  הצגת תוכן
  • תוכנית ראשונה שלי – הדפסה על המסך HELLO WORLD הפעולה console.write

  • סוגי משתנים ואופן השימוש בהם . קליטת מספרים בעזרת הפקודה ReadLine

  • המשך שיעור קודם , סוגי משתנים ואופן השימוש בהם

  • מחשבים -סי שארפ , המרת נתונים casting

  • פעולות אריתמטיות , המודולו (שארית) אופרטור ה ++ ואפרטור ה --

  • שרשור והצגת מספרים על המסך בבסיס הקסאדצימאלי, והזנת מספרים בבסיסים שונים

  • מחשבים סי שארפ - חזרה על הזנה והצגת מספרים בבסיסים שונים , עיצוב טקסט, אלגוריתם לפירוק מספר לספרותיו

  • תוכנית לפתרון שתי משוואות עם שתי נעלמים , מציאת הנעלמים x ו y

  • טבלת מעקב , תאוריה ותרגול

  • תוכנית לפתרון מעגל חשמלי מקבילי- חישוב התנגדות כללית ,זרם כללי, הספק

  • כתיבת תוכנית לפתרון מעגל חשמלי טורי -חישוב והצגה של ההתנגדות השקולה,המתח על הנגדים והערך בהקסאדצימאלי תוך עיצוב הטקסט

  • פתרון תרגיל :מעגל חשמלי מעורב,חישוב והצגת ההתנגות השקולה, הזרם,וההספק על המסך

 • 03

  ביצוע מותנה

  הצגת תוכן
  • משפט התנאי if-else

  • תרגול משפט IF- כתיבת תוכנית לאימות סיסמא קליטת מספר מהמשתמש ובדיקתו

  • משפט התנאי SWITCH , CASE , תאוריה ותרגול

  • פתרון בוחן - תרגילים עם תנאי - IF ELSE

 • 04

  ביצוע חוזר

  הצגת תוכן
  • לולאת FOR , התאוריה תוך כדי תרגול

  • לולאת while ו do while הסבר ודוגמאות

  • לולאה מקוננת – דוגמה - להדפיס את לוח הכפל על המסך

  • תרגול לולאות , לולאה מחזורית(אינסופית) , שימוש בלולאות מקוננות-תוכנית הדפסת לוח הכפל

 • 05

  פעולות לוגיות על סיביות

  הצגת תוכן
  • מחשבים סי שארפ 2021 - פעולות לוגיות על סיביות תאוריה ותרגול

  • מחשבים סי שארפ 2021 - פעולות על סיביות הזזה ימינה ושמאלה - תאוריה ותרגול

  • מחשבים סי שארפ 2021 - פעולות על סיביות - מיסוך- פתרון תרגיל 7 בגרות אלקטרוניקה ומחשבים שנת 2020

 • 06

  מערכים

  הצגת תוכן
  • מערך חד ממדי , התאוריה

  • מערך חד ממדי - תרגול

  • מחשבים סי שארפ 2021 - מערכים תאוריה בקצרה ותרגול-מעבר על כל המערך הצבה והדפסה של תאי המערך -התכונה Length -אורך המערך

  • מחשבים סי שארפ 2021- מערכים תרגול

  • תוכנית לחישוב והצגת ממוצע ציונים ,כמות הנכשלים וכו' תוך שימוש במערך ובלולאה

  • תרגול מערכים חד ממדיים

  • מחשבים סי שארפ 2022_פתרון תרגיל_מעגל חשמלי מקבילי עם 15 נגדים תוך שימוש במערכים ובלולאות

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_מחשבים סי שארפ_בדיקת תקינות נתונים-מספר שלם,חיובי בין טווח מספרים

  • foreach לולאת

 • 07

  פונקציות - Methods

  הצגת תוכן
  • פונקציה - פעולה - מטודה- Method , מבוא + תאוריה , חתימה - כותרת הפונקציה

  • סוגי פונקציות פעולות Methods , כתיבה וקריאה/ הזמנה של פונקציה , תרגול ודוגמאות

  • מחשבים סי שארפ 2022 פונקציה מתודה פעולה סוגי פונקציות - תרגול

 • 08

  תרגול כתיבת תוכניות ושימוש בפונקציות

  הצגת תוכן
  • פתרון בגרות באלקטרוניקה ומחשבים שנת 2019 תרגיל 8 , שימוש בפונקציה, טבלת מעקב

  • פתרון תרגיל 7 מבגרות בהנדסת אלקטרוניקה ומחשבים שנת 2019 - כתיבת תוכנית

  • כתיבת תוכניות , פתרון תרגיל בגרות לדוגמה שנת 2018 , שימוש במערך חד ממדי

  • פתרון תרגיל 6 מבגרות לדוגמה שנת 2018 – שימוש בפונקציות והבנת תוכנית כתובה

  • פתרון תרגיל 6 מבגרות לדוגמה 2 שנת 2018 פענוח תוכנית

  • כתיבת תוכניות , כתיבה וקריאה לפונקציה פתרון תרגיל 7 בגרות לדוגמה 2 שנת 2018

  • פענוח תוכנית (טבלת מעקב)וכתיבת פונקציה פתרון תרגיל 6 מבגרות שנת 2018

  • כתיבת תוכנית פתרון תרגיל 7 מבגרות שנת 2018

 • 09

  מחלקות ועצמים Classes and Objects

  הצגת תוכן
  • מחלקה(class)התאוריה- תכונות(משתנים),פעולות- הבנאי-cunstractor

  • מחלקה (Class),פעולת Get ו Set תאוריה ותרגול

  • כתיבת מחלקה(class),שימוש במילה השמורה this, תוכנית לחישוב שטח והיקף מלבן

 • 10

  (class) תרגול מחלקה

  הצגת תוכן
  • פתרון תרגיל 8 בגרות לדוגמא שנת 2018 - class

  • פתרון תרגיל בגרות באלקטרוניקה ומחשבים שנת 2019 תרגיל 6- class

  • פתרון תרגיל מבגרות 2019 לדוגמה -בנושא שימוש ב class

 • 11

  #c מחלקות מוכנות ב

  הצגת תוכן
  • המחלקה string והפעולות הנפוצות שהיא מכילה

  • המחלקה random , הסבר ודוגמאות

  • המחלקה Math , פונקציות מתמטיות שימושיות – שורש,חזקה,ערך מוחלט,קבועים,מינימום ומקסימום

 • 12

  מרתון תרגילים ובגרויות

  הצגת תוכן
  • פתרון תרגיל מהבגרות לדוגמה של שנת 2019 , בנושא פונקציות

  • מחשבים סי שארפ - כתיבת תוכנית לבדיקה אם מספר הוא בינארי או לא ,אם כן ,לחשב ולהציג את ערכו העשרוני (2)

  • מחשבים סי שארפ - פתרון תרגיל בגרות , כתיבת פונקציה ,שימוש במערך

  • מחשבים סי שארפ - כתיבת תוכנית לבדיקה אם מספר הוא בינארי או לא ,אם כן ,לחשב ולהציג את ערכו העשרוני (2)

  • פתרון תרגיל בגרות לדוגמה 2020 - כתיבת תוכנית ושימוש בפונקציה

  • פתרון בוחן - כתיבת תוכנית עם פונקציה

  • מחשבים סי שארפ- פתרון תר'בגרות לדוגמה , כתיבת תוכנית לחישוב התנגדות Rt,זרם,מתח,תוך שימוש בפונקציות

  • מחשבים סי שארפ- פתרון תרגיל בגרות לדוגמה,כתיבת פונקציה ושימוש במערך

  • CLASS-שיעור מרחוק -פרסום מועד בחינת הבגרות לשנת 2020 +פתרון תרגיל בגרות במחשבים סי שארפ בנושא מחלקה

  • שיעור מרחוק _ פתרון תרגיל מתכונת בסי שארפ - כתיבת תוכנית

  • מחשבים סי שארפ 2021 - פעולות על סיביות - מיסוך- פתרון תרגיל 7 בגרות אלקטרוניקה ומחשבים שנת 2020

  • מחשבים סי שארפ 2021 - פתרון מבחן - שימוש במערכים -טבלת מעקב- שימוש בפונקציה-פעולה-מתודה

  • מחשבים סי שארפ 2022_פתרון תרגיל בגרות_תוכנית לקליטת נתונים מהמשתמש לתוך מערך והדפסתם על המסך ועוד

  • מחשבים סי שארפ 2022_פתרון תרגיל בגרות בנושא מערכים_סריקת תאי המערך

 • 13

  סרטוני בונוס

  הצגת תוכן
  • מחשבים - מבוא , חומרה תוכנה

  • הדפסת מחרוזת על המסך

  • משתנים

  • חזרה על משתנים ופקודת השמה כתיבת תוכנית לחישוב שטח והקף של מלבן

  • כתיבת תוכניות בסי שארפ אופן השימוש הפלטפורמה visual studio

  • המרת משתנים _parse _ casting

  • תרגול טבלאות מעקב

  • כתיבת תוכנית- ביצוע חישובים

  • מחשבים סי שארפ 2020 - פירוק מספר לספרות , כולל תרגול ודוגמה

  • מחשבים סי שארפ 2020- הצגת מס'בהקסאדצימלי, קליטת מספרים בבסיסים שונים , עיצוב ,מספר ספרות אחר הנקודה

  • שיעור מרחוק_פתרון בוחן בסי שארפ _ טבלת מעקב וכתיבת קוד פשוט

  • 2021 - משפט התנאי SWITCH , CASE

  • 2021 - לולאות - חזרה של מספר פעמים ידוע מראש - לולאת FOR

  • 2021 - לולאות כאשר לא ידוע כמות החזרה - WHILE , DO WHILE

  • 2021 _ מערכים - איך מצהירים על מערך ,איך מאתחילים מערך, כמה דרכים להצרה על מערך בסי שארפ

  • מחשבים סי שארפ 2021 - תרגול נושא מערכים - טבלת מעקב אחר מערך

  • מחשבים סי שארפ 2021 - תרגול נושא מערכים

  • מחשבים סי שארפ 2021 - פונקציה(פעולה-מטודה) התאוריה - חתימה -הצהרה וקריאה לפונקציה-

  • מחשבים סי שארפ 2021 - פונקציות ,תרגול פונקציה מקבלת ערכים ולא מחזירה ופונקציה שמקבלת ערכים וגם מחזירה

  • מחשבים סי שארפ 2021 _ תרגול כתיבת תוכניות תוך הבלטת היתרון בשימוש בלולאות ובפונקציות

  • מחשבים סי שארפ 2021 - פתרון תרגילי בגרות - פונקציות ומערכים - סוגי מערכים והקצאת זיכרון

  • מחשבים סי שארפ 2021-פתרון תרגילי בגרות שנת 2018 לדוגמה-השלם את החסר

  • מחשבים סי שארפ 2021 - פתרון תרגילי בגרות - שימוש במחלקה Math -טבלת מעקב ופיצוח תוכנית כתובה

  • מחשבים סי שארפ 2021 - פתרון תרגיל 6 בגרות שנת 2018 - מה התוכנית עושה -שימוש בפונקציה-פעולה,כתיבת פונקציה שמקבלת ערך ומחזירה ערך

  • מחשבים סי שארפ 2021- פתרון תרגיל בגרות שנת 2018- כתיבת תוכנית - מכונה למכירת מוצרים וקופה רושמת

  • מחשבים סי שארפ 2021 - כתיבת תוכנית לפתרון שתי משוואות עם שני נעלמים ותוכנית לחישוב שטח מעגל תוך שימוש במחלקה MATH

  • מחשבים סי שארפ 2021- פתרון מבחן כיתה י - כתיבת תוכנית לפתרון מעגל חשמלי מקבילי ותוכנית לפירוק מספר לספרותיו

  • מחשבים סי שארפ 2022_משתנים_מה חשיבותם__אופרטור ההשמה,אתחול_לחליף בין 2 משתנים בלי להיעזר במשתנה נוסף

  • מחשבים סי שארפ 2022_פעולות על סיביות_אופרטורים בינאריים שעובדים על מספרים_אופרטור ה AND,OR,XOR,NOT

  • מחשבים סי שארפ 2022_כתיבת תוכנית לפתרון משוואה ריבועית ותוכנית לפתרון 2 משוואות עם 2 נעלמים

  • הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים 2023_מחשבים סי שארפ_מה זה אלגוריתם_איך ממשים אותו_פתרון חידה עם מכלי המים