סילבוס הקורס

 • 01

  dc -מבוא ותאוריה לפיזיקה חשמל: זרם ישר

  הצגת תוכן
  • שיעור 1מבוא לפיזיקה-חשמל,ללומדי פיזיקה 5 יחידות ,למכינות האקדמאיות ועוד זרם,מתח,התנגדות והספק

  • שיעור 2 מבוא לפיזיקה חשמל - המעגל החשמלי , מקורות מתח , מכשירי מדידה , חוק אוהם

  • שיעור 3 מבוא לפיזיקה חשמל _ סיכום ומסקנות- התנגדות,זרם,מתח הדקים,כאמ,קצר חשמלי,מד מתח ,מד זרם

  • שיעור 4 מבוא לפיזיקה חשמל מעגל טורי , מקבילי ומעורב , תכונות, חוק המתחים של קירכהוף וחוק הזרמים

  • שיעור 5 - תרגול מציאת ההתנגדות השקולה במעגלים מעורבים

 • 02

  פתרון תרגילי בחינת סמסטר ותרגילים להגשה

  הצגת תוכן
  • שיעור 6 מבוא לפיזיקה _פתרון תרגיל מעגל זרם ישר מבחן מכללת סמי שמעון שנת 2019 מועד א

  • שיעור 7 פתרון תרגיל מעגל זרם ישר ממבחן של מכללת סמי שמעון-מכשירי מדידה

  • 2019 פתרון תרגיל מבחן סמסטר מכללת סמי שמעון אשדוד שנת

  • שיעור 9 מבוא לפיזיקה2 חשמל פתרון תרגיל מבחן סמסטר מכללת סמי שמעון שנה2016 -שני מקורות מתח בשיטת זרמי חוגים

  • שיעור 10_מבוא לפיזיקה2 חשמל פתרון תרגיל מבחן סמסטר מכללת סמי שמעון שנת 2018

  • שיעור 11 _מבוא לפיזיקה2 חשמל פתרון תרגיל מבחן סמסטר מכללת סמי שמעון _גשר ויטסטון,פוטנציומטר

  • פתרון תרגיל 1 מדף תרגילים מספר 8 _מעגלים חשמליים _סמי שמעון-מעגל טורי

  • פתרון תרגיל 4 מדף תרגילים מספר 8 _מעגלים חשמליים _סמי שמעון-מעגל מעורב _כאמ_מתח הדקים

  • פתרון תרגיל 5 מדף תרגילים מספר 8 _מעגלים חשמליים _סמי שמעון-מעגל טורי _מכשירי מדידה_כאמ_התנגדות שקולה

  • פתרון תרגיל 3 מדף תרגילים מספר 8 _מעגלים חשמליים _סמי שמעון-מעגל מעורב עם 3 מקורות בשיטת זרמי חודים

  • פתרון תרגיל מדף תרגילים מספר 8 _מעגלים חשמליים _סמי שמעון-מעגל מעורב עם 3 מקורות

  • חשמל dc 2020 - פתרון תרגיל בגרות בשיטת זרמי חוגים עם 3 משוואות (2)

  • תורת החשמל לפיזיקאים 2022|עבור מכינות|5 יחידות פיזיקה|פתרון מעגל חשמלי עם מכשרי מדידה מפסקים וקצרים

 • 03

  סרטוני בונוס

  הצגת תוכן
  • מבוא - מבנה החומר ,חוק קולון

  • הגדרת המושגים :זרם , מתח והתנגדות חשמלית

  • תרגול בסיסי -חוק קולון וחישוב התנגדות תיל מוליך

  • גדלים פיזיקאליים ויחידות

  • חוק אוהם

  • חישוב ומדידת מתח וזרם

  • מעגל חשמלי טורי

  • תרגול המעגל הטורי עם שני מקורות מתח

  • סיכום המעגל הטורי - תרגול

  • חיבור מקבילי - חישוב התנגדות שקולה

  • פתרון תרגילים מעגל מקבילי

  • השוואה בין טורי למקבילי

  • פיתוח נוסחת מחלק זרם

  • מעגל מעורב

  • פתרון בשיטת זרמי חוגים

  • שיטת זרמי חוגים- התאוריה

  • מעורב +תרגיל עם 3 מקורות בשיטת זרמי חוגים

  • חשמל dc 2020 - פתרון תרגיל בגרות בשיטת זרמי חוגים עם 3 משוואות

  • חשמל dc- שיטת זרמי חוגים התאוריה תוך כדי פתרון תרגיל בגרות