סילבוס הקורס

 • 01

  תרגול מגברים ומשווים

  הצגת תוכן
  • תרגול 2

  • תרגול 3

  • תרגול 4

  • תרגול 5

  • תרגול 6

  • תרגול 7

  • תרגול 8

  • תרגול 9

  • תרגול 10

  • תרגול 11

  • תרגול 12

  • תרגול 13

  • תרגול 14

  • תרגול 15

 • 02

  תרגול דיודות

  הצגת תוכן
  • מיישר דו דרכי/כיווני/מיישר גשר

  • הדיודה המעשית-תאוריה

  • פתרון בגרות 2003

  • פתרון בגרות 2006

  • פתרון בגרות 2009

 • 03

  תרגול טרנזיסטורים

  הצגת תוכן
  • תרגול 1

  • תרגול 2

  • תרגול 3

  • תרגול 4

  • תרגול 5

  • תרגול 6

  • תרגול 7

  • תרגול 8

  • תרגול 9

  • תרגול 10

  • תרגול 11

 • 04

  תרגול מעביר נמוכים/גבוהים

  הצגת תוכן
  • תרגול 1

  • תרגול 2

  • תרגול 3

  • תרגול 4

  • תרגול 5

  • תרגול 6

  • תרגול 7

  • תרגול 8

  • תרגול 9

  • תרגול 10

  • תרגול 11

 • 05

  תרגול רב רטט 555

  הצגת תוכן
  • תרגול ה 555 -פתרון בגרויות 2010 ו 2013

 • 06

  תרגול מייצבים וספקי כוח

  הצגת תוכן
  • תרגול מייצב מקבילי-פתרון בגרות 2014 תר' 3

  • מייצב מתח טורי- פתרון בגרות 2011 תר' 1

  • מייצב טורי-פתרון בגרות 2009 תר' 4

  • מייצבים-פתרון בגרויות שנת 2007 ו2005

  • מייצבים-פתרון בגרויות שנת 2003 ו 2013

 • 07

  תרגול ממירים -A/D , D/A

  הצגת תוכן
  • תרגול ממיר D/A פתרון בגרות 2014

  • תרגול ממיר A/D -פתרון בגרות 2004 ו 2010

  • ממיר A/D ו D/A סיכום - פתרון בגרות 2013

 • 08

  רצף תרגילים

  הצגת תוכן
  • תרגול 1

  • תרגול 2

  • תרגול 3

  • תרגול 4

  • תרגול 5

 • 09

  תרגילים משולבים

  הצגת תוכן
  • תרגול 2

  • תרגול 3

  • תרגול 4

  • תרגול 5

  • תרגול 6

  • תרגול 7

  • תרגול 8

  • תרגול 9

  • תרגול 10

  • תרגול 11

  • תרגול 12

  • תרגול 13

  • תרגול 14

  • תרגול 15