סילבוס הקורס

 • 01

  חשמל DC

  הצגת תוכן
  • מבוא - מבנה החומר ,חוק קולון

  • פיזיקה חשמל חישוב כח על מטענים שימוש בחוק קולון שקול כוחות

  • הגדרת המושגים :זרם , מתח והתנגדות חשמלית

  • תרגול חוק קולון וחישוב התנגדות תיל מוליך

  • גדלים פיזיקאליים ויחידות

  • חוק אוהם

  • חישוב ומדידת מתח וזרם

  • מעגל חשמלי טורי

  • תרגול המעגל הטורי א

  • תרגול המעגל הטורי ב

  • תרגול המעגל הטורי|חוק המתחים של קירכהוף

  • תרגול המעגל הטורי|התנגדות שקולה|הספק כללית

  • תרגול המעגל הטורי|מחלק מתח|מאזן הספקים

  • תרגול המעגל הטורי|הספק כללי|חישוב ההתנגדות בעזרת ההספק

  • תרגול המעגל הטורי עם שני מקורות מתח

  • כא"מ ,התנגדות החוטים והתנגדות פנימית של המקור

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_חשמל ז_י_התנגדות תיל_הספק מושקע_מופק ומתבזבז_ נצילות_פתרון תרגיל

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_חשמל ז_י_חיבור מקורות מתח בטור_חישוב המתח הכללי בשיטת יציאה לטיול

  • סיכום המעגל הטורי - תרגול

  • חיבור מקבילי - חישוב התנגדות שקולה

  • השוואה בין טורי למקבילי

  • פתרון תרגילים מעגל מקבילי

  • תרגול מעגל מקבילי

  • פיתוח נוסחת מחלק זרם

  • תרגול השימוש בנוסחת מחלק הזרם

  • מעגל מעורב

  • זיהוי קצרים במעגל מעורב מורכב בשיטת הפוטנציאל ומציאת מעגל התמורה וההתנגדות השקולה

  • גשר ויטסטון תאוריה + תרגול

  • מרתון-פתרון תרגילי בגרות שאלון 845101

  • מרתון-פתרון תרגילי בגרות שאלון 845101

  • מרתון-פתרון תרגילי בגרות שאלון 845101

  • התנגדות סגולית -התנגדות של תיל –בטמ' 20 מעלות

  • תורת החשמל ז_י 2022_חיבור מקורות מתח_ מקור המתח השקול_חיבור מקורות מתח בטור_חיבור מקורות מתח במקביל

  • מקורות אנרגיה-מקור מתח ומקור זרם,המרה ממקור זרם למתח ולהפך מקורות צורכי אנרגיה

 • 02

  שיטות לפתרון מעגלים מעורבים מרובי מקורות- שיטת הסופרפוזיציה/ההרכבה

  הצגת תוכן
  • (סופרפזיציה,זרמי חוגים) חשמל 2022-מה ההבדל בין מעגל חשמלי לרשת חשמלית_ולמה צריך שיטות לפתרונן

  • שיטת הסופרפוזיציה התאוריה

  • פתרון תרגילי בגרות בעזרת שיטת הסופרפוזיציה

  • פתרון בשיטת הסופרפוזיציה

  • פתרון בשיטת הסופרפוזיציה -3 מקורות מתח

 • 03

  שיטת זרמי חוגים

  הצגת תוכן
  • שיטת זרמי חוגים- התאוריה

  • פתרון בשיטת זרמי חוגים

  • פתרון תרגיל מעגל מעורב עם מפסקים

  • פתרון תרגיל מעורב בשיטת זרמי חוגים

  • מעורב +תרגיל עם 3 מקורות בשיטת זרמי חוגים

  • מיקס תרגילי סיכום מבגרויות

  • מעורב עם 2 מקורות בשיטת זרמי חוגים

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים2022|פתרון תרגיל בגרות בחשמל שנת 2012 _זרמי חוגים-3 מקורות+בדיקת התוצאה ע"י מדידות

 • 04

  שיטת תבנין

  הצגת תוכן
  • שיטת תבנין - התאוריה + תרגול

  • תרגול שיטת תבנין , פתרון בגרות שנת 2018 תר' 3

  • פתרון תרגיל 7 מבגרות שנת 2017 בשיטת תבנין

  • מעבדה-פתרון בשיטת תבנין בעזת מולטיסים

  • פתרון תרגיל בגרות בשיטת תבנין

  • פתרון תרגילי בגרות , בשיטת תבנין ובשיטת סופרפוזיציה

  • פתרון תרגיל בגרות בשיטת תבנין הכנה לבגרות 2019

 • 05

  הקבל והסליל - בקצרה

  הצגת תוכן
  • חשמל קבל לוחות , שיעור 1 התאוריה

  • חשמל - חיבור קבלים בטור ובמקביל ומציאת הקיבול השקול

  • תגובת הקבל למתח חילופין ולדופק

  • מעגל מעביר גבוהים/נמוכים - משוואת הדפקים הבסיסית -RC

  • תרגול מעביר גבוהים ומעביר נמוכים

  • הסליל - התאוריה בקצרה-inductor

 • 06

  חשמל AC

  הצגת תוכן
  • האות הסינוסואידאלי תאור גרפי ומתמטי

  • מדידת, האמפליטודה ,זמן המחזור ,תיאור מתמטי של הגל

  • גורם המחזור-D.C- duty cycle

  • חישוב מתח יעיל, זמן מחזור ,תדר, זרם. שרטוט הגלים

  • תרגול - חישוב ומדידת זמן מחזור , אמפליתודה , תדר , מתח רגעי בעזרת המחשבון , מעבדה בעזרת המולטיסים

  • מעגל עם מקור Ac ומקור Dc- Ac רוכב על Dc

  • פתרון תרגילים AC רוכב על DC

  • זווית המופע- זווית בראדיאנים, המרה ממעלות לראדיאנים

  • מדידת זווית המופע באמצעות הסקופ- משקף

  • תרגול - חישוב זווית הפרש מופע / פאזה

  • הקבל , היגב הקבל, הפרש מופע - תאוריה

  • טעינה ופריקה - בגרות שאלון 815201 , 2008 ו 2009

  • הסליל inductor תאוריה בקצרה

  • חיבור קבלים בטור ובמקביל ומציאת הקיבול השקול

  • מעגל rlc חישוב העכבה , פיתוח הנוסחה של העכבה

  • חישוב העכבה ובדיקת חוק המתחים של קירכהוף בrlc טורי

  • מעגל RL,הספק ממשי, הגבי ומדומה, משולש ההספקים

  • מעגל RC- חישוב הגב ,קיבול ,ערכים אפקטיביים

  • תרגול מעגלי RL ו RC , תדר התהודה

  • הפרש מופע פאזה בין המתח לזרם במעגלי RLC

 • 07

  AC ו DC שני מקורות מתח במעגל אחד

  הצגת תוכן
  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_חישוב ותיאור המתח על הצרכן_ AC+DC פתרון תרגיל מעגל עם שני מקורות

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_חישוב ותיאור הזרם הכללי_ AC+DC פתרון תרגיל מעגל עם שני מקורות

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_מעבדה מדידות זרם ומתח_ AC+DC פתרון תרגיל מעגל חשמלי עם שני מקורות

 • 08

  DC מרתון תרגילים ובגרויות

  הצגת תוכן
  • התנגדות סגולית , חישוב התנגדות של תייל

  • הכנה לבגרות 2019- פתרון תרגיל בגרות - זרמי חוגים

  • פתרון תרגילי בגרות בחשמל שאלונים 845201 ו 845101

  • הכנה לבגרות 2019 - פתרון תרגיל בשיטת זרמי חוגים

  • הספק , יחס הספקים , פתרון תרגיל

  • מעגל מקבילי

  • פתרון בגרות בחשמל שאלון 845201 שנת 2010 תרגיל 1

  • פתרון בשיטת זרמי חוגים עם 3 משוואות -תרגיל בגרות

  • פתרון מבחן מעגל טורי ומעגל מקבילי

  • פתרון תרגיל 1 בגרות בחשמל שאלון 845201 שנת 2012 תשע ב

  • תרגיל מעבדה- קביעת ערך הנגד על פי הצבעים

  • פתרון תרגיל בגרות בשיטת הסופרפוזיציה

  • בגרות חשמל לדוגמה לשנת 2019 , בשיטת הסופרפוזיציה

  • פתרון תרגיל מעגל מעורב , שימוש במחלק זרם

  • שיטת זרמי חוגים התאוריה תוך כדי פתרון תרגיל בגרות

  • תרגילים שונים – מעגל מקבילי ומעגל טורי

  • תרגילי סיכום מעגל טורי ומעגל מקבילי

  • פתרון בשיטת זרמי חוגים_ בגרות לדוגמה 2019

  • שימוש בחוק הזרמים והמתחים ופתרון בשיטת זרמי חוגים

  • עוד תרגול חישוב התנגדות תייל , התנגדות סגולית

  • תרגול מעגל מעורב

  • פתרון תרגיל מבחן סמסטר מכללת סמי שמעון שנה2016 -שני מקורות מתח בשיטת זרמי חוגים

  • פתרון תרגיל מעגל זרם ישר ממבחן של מכללת סמי שמעון-מכשירי מדידה

  • פתרון תרגיל בגרות בשיטת זרמי חוגים עם 3 משוואות

  • חשמל DC - פתרון תרגילי בגרות בחשמל משאלון בגרות באלקטרוניקה מספר 815381 שנת 2020

  • חשמל DC - פתרון תרגילים מעגל מעורב - מציאת ההתנגדות השקולה , הזרמים והמתחים על כל נגד

  • חשמל DC 2021 - פתרון תרגיל מעגל מעורב , מציאת התנגדות שקולה כשאחד הנגדים נעלם, חישוב מתחים וזרמים

  • חשמל DC 2021 - פתרון תרגילי בגרות בחשמל מספר שאלון 845101 שנת 2010 תרגיל 1 -מעגל מעורב-מציאת ההתנגדות ,הזרמים וההספק

  • חשמל DC 2021 - פתרון תרגילי בגרות בחשמל מספר שאלון 845101 שנת 2010 תרגיל 3 ו 4 -התנגדות תייל וחיבור גופי חימום וחשיבות ההספק

  • פתרון מבחן שאלות 2,3,4

  • חשמל DC 2021 - פתרון תרגיל בגרות - מעגל מעורב מציאת התנגדות שקולה , זרמים והפרשי פוטנציאליפ

  • חשמל DC 2021 - פתרון בגרות בחשמל שנת 2016 תרגיל 4 - מעגל טורי עם הרבה מקורות מתח

  • חשמל DC 2021 - מעגל טורי עם מספר מקורות מתח - תאוריה ותרגול פתרון בגרות בחשמל 2017 תרגיל 2

  • חשמל DC 2021 - פתרון מבחן בגרות שנת 2012 תרגיל 3 בשיטת זרמי חוגים כולל ביצוע מדידות בעזרת תוכנת הטינקרקד והמולטיסים מדידת זרם ומתח

  • תורת החשמל 2022- פתרון תרגיל מעגל טורי עם שלוש מקורות מתח,חישוב המתח של המקור הנעלם

  • _תורת החשמל 2022-פתרון תרגיל רשת חשמלית עם 2 מקורות בשיטת זרמי חוגים_חוק קירכהוף לזרמים_הפוטנציאל

  • תורת החשמל 2022- פתרון תרגיל מעגל מעורב , חישוב ההתנגדות השקולה , הזרמים וההספק

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל _חשמל DC_פתרון תרגיל בגרות 2021 שאלון 815381_מעגל מעורב

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל _חשמל DC_פתרון תרגיל בגרות 2021 נבצרים שאלון 815381_מעגל מעורב_חישוב זרמים

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל _חשמל DC_פתרון תרגיל בגרות 2020 שאלון 815381_זרמי חוגים כשערכי הנגדים חסרים

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_חשמל זרם ישר_פתרון תרגילים מבגרות בחשמל שנת 2020 מועד נבצרים

  • אלקטרוניקה חשמל 2023_ חשמל ז_י _מד זרם ומתח אידאלי ואיך מחברים למעגל_פתרון מעגל מעורב_נוסחת מחלק זרם

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_ חשמל ז_י _מעגל מעורב _פתרון תרגיל בגרות 2021מועד ב_מחלק זרם_הספק

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_חשמל ז_י_ פתרון תרגיל בגרות בחשמל מעגל טורי עם 3 מקורות_זרם כללי

 • 09

  AC מרתון תרגילים ובגרויות

  הצגת תוכן
  • מעגל RL – תרגיל מעבדה

  • פתרון תרגיל RL

  • תרגול- תיאור גרפי ותיאור מתמטי של גל סינוסואידאלי

  • ערך מקסימלי ,אפקטיבי, תיאור גרפי של המתח והזרם

  • מציאת התנופה,VP-P,התדר ,זמן המחזור ,הערך הרגעי

  • תורת החשמל 2022-_חילופין_פתרון גרף של אות סינוסואידאלי_מציאת המשרעת,זמן המחזור,התדר,ומשוואת האות

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_האות הסינוסואידאלי_תרגול-התדר,זמן מחזור,חישוב ערך המתח הרגעי ועוד

  • מרתון תרגילים , מעגלי RLC

  • מעגל RL .תרגיל מעבדה

  • בגרות 2015 שאלון 845201 מתוחכם כולל משוואה ריבועית

  • תרגילי ב DC וב AC מעגל RC

  • חשמל AC 2021 - הכנה לבגרות 2021 בחשמל ואלקטרוניקה- סיכום השלבים לפתרון כל מעגל RLC

  • חשמל AC 2021 - הכנה לבגרות בחשמל ואלקטרוניקה שנת 2021 - פתרון תרגיל בגרות שנת 2020 - חישוב עכבה ועוד

  • חשמל AC - הכנה לבגרות בחשמל ואלקטרוניקה שנת 2021 - מעגלי RLC - חישוב עכבה-מתחים וזרמים- השפעת התדר על הזרם

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_פתרון תרגיל 7 מבגרות בחשמל שנת 2020 מועד נבצרים-נגד+קבל

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_חשמל _פתרון תרגיל בגרות נגד וקבל עם מקור חילופין_תרגיל מעבדה

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים_הכנה לבחינת הבגרות הקרובה שנת 2022_מרתון תרגילים-מעגל RC_תרגיל מעבדה

 • 10

  DC עוד מרתון תרגילים ב

  הצגת תוכן
  • תרגול 1

  • תרגול 2

  • תרגול 3

  • תרגול 4

  • תרגול 5

  • תרגול 6

  • תרגול 7

  • תרגול 8

  • תרגול 9

  • תרגול 10

  • תרגול 11

  • תרגול 12

  • חשמל dc 2020 - פתרון המבחן מעגל מעורב 3 תרגילים

  • חשמל dc ,2020- פתרון תרגיל בגרות בשיטת זרמי חוגים

  • חשמל dc 2020 - פתרון תרגיל בגרות בשיטת זרמי חוגים עם 3 משוואות

  • חשמל DC 2020 - פתרון תרגיל בגרות בחשמל שנת 2016 בשיטת זרמי חוגים

  • חשמל dc 2020 - פתרון תרגיל מעורב בשיטת זרמי חוגים

  • חשמל dc - פתרון בגרות בחשמל שנת 2010 תרגיל 1

  • חשמל DC 2021 | פתרון תרגיל בגרות בחשמל שנת 2017 שאלון 845381|תרגיל מעבדה-טבלת צבעי נגדים זרמי חוגים

  • חשמל 2021 -פתרון תרגיל בגרות באלקטרוניקה שנת 2020 תרגיל 1 בחשמל כולל אימות התשובות במעבדה וירטואלית

  • תורת החשמל ז_י 2022_פתרון תרגיל בגרות בחשמל - מעגל מעורב

  • תורת החשמל 2022_פתרון תרגיל בגרות-מעגל מקבילי עם צרכנים אמיתיים

  • תורת החשמל ז_י 2022_פתרון תרגיל בגרות בחשמל - מעגל מעורב

  • תורת החשמל 2022פתרון בגרות בחשמל שאלון 845101 שנת 2014מעגל מעורבמעגל טורימקבילימתח בין נקודות

  • תורת החשמל 2022_מתח ישר_פתרון בגרות בחשמל שאלון 845101 שנת 2010_2018 ת'1_מעגל עם מפסק_מעורב_מחלק זרם

  • תורת החשמל 2022_מתח ישר_פתרון בגרות בחשמל שאלון845101 שנת 2017_2018 _מעגל עם 3 מקורות_מאזן הספקים

  • תורת החשמל 2022_מתח ישר_פתרון בגרות בחשמל שאלון 845101 שנת 2018 שאלה 2_התנגדות תיל_ אורך התיל וההספק

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022 _חשמל DC_פתרון תרגיל בגרות בחשמל שאלון 845381_זרמי חוגים_פוטנציאל

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022 _חשמל DC_מרתון תרגילי בגרות_זרמי חוגים לעומת סופרפוזיציה_מדידות

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_חשמל ז_י_התנגדות תיל_הספק מושקע_מופק ומתבזבז_ נצילות_פתרון תרגיל

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_פתרון תרגיל בגרות בחשמל שאלון 845381 שנת 2022 בשיטת הסופרפוזיציה

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_פתרון בגרות בחשמל שאלון845381 שנת 2021 נבצרים בשיטת הסופרפוזיציה

 • 11

  AC עוד מרתון תרגילים ב

  הצגת תוכן
  • תרגול 1

  • תרגול 2

  • תרגול 3

  • תרגול 4

  • תרגול 5

  • תרגול 6

  • תרגול 7

  • AC חשמל 2021 -פתרון תרגיל בגרות באלקטרוניקה פרק חשמל תרגיל 2- מעגל RL- עכבה דיאגרמת מחוגים של העכבות

  • מרתון תרגילי בגרות 2021 באלקטרוניקה וחשמל-מעגלי RLC- פתרון תגרות 2019 תרגיל 2 מדידות

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_חשמל AC_מעגלי RLC- התאוריה בקצרה

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_חשמל AC_מעגלי RLC_המשך התאוריה + תרגול-פתרון בגרות 2017 מעגל RC

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_חשמל AC_מעגלי RLC_פתרון תרגיל בגרות-מעגל RC-ביטוי מתמטי של האות

 • 12

  מעבדה וניסויים בחשמל

  הצגת תוכן
  • הספק ורב המודד|ניסוי חוק אוהם|ניסוי מעגל טורי

  • ניסוי מעבדה תבנין

  • חשמל 2021 הכנה למבחן מעבדה ניסויים בחשמל|מעגל טורי|מקבילי|מעורב|זרמי חוגים|כאמ ומתח הדקים|פוטנציומטר

  • הנדסת חשמל אלקטרוניקה ומחשבים 2022_מעבדה- מדידות עם סקופ_מדידות מתח ז_ח במעגל בעזרת משקף תנודות

  • תורת החשמל זי 2022 מעבדה בניית מעגל מעורב על מטריצה בעזרת תוכנת טינקרקדמדידת התנגדות כלליתשקולה

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_מעבדה_איך מייצרים אות מתח סינוסואידאלי __מחולל אותות_משקף תנודות

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_ארדואינו_שיעור פתיחה כיתה יב_הכרות עם הסימולטור של טינקרקרד_

  • הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים 2023|חשמל ז"י|מעבדה|חיבור מעגל על מטריצה|מדידת זרם|התנגדות פנימית של סוללה

  • אלקטרוניקה חשמל 2023_מעבדה_איך קובעים את הערך של הנגד המגן על הצרכן מפני מתח יתר והשפעת הצבע של הלד

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_פרויקט ארדואינו_עריכת שרטוט חשמלי בעזרת תוכנת פריתזינג (FRITZING)

 • 13

  סרטוני בונוס

  הצגת תוכן
  • שימוש בחוק אום ומכשירי מדידה וחישוב התנגדות תייל

  • תורת החשמל 2022-המעגל החשמלי חוק אוהם חוק המתחים של קירכהוף מדידה לעומת חישוב וקטור כיוון הזרם והמתח

  • הכא"מ ומתח ההדקים , פתרון תרגילים

  • סיכום וחזרה על חוק אוהם וחישוב התנגדות תייל

  • חישוב מתחים במעגל טורי - חוק המתחים של קירכהוף - קוטביות מפל המתח

  • הפוטנציומטר- נגד משתנה , תרגילים עם פוטנציומטר

  • סיכום המעגל הטורי

  • יתרונות של החיבור המקבילי לעומת הטורי

  • חיבור טורי וחיבור מקבילי וחישוב ההתנגדות השקולה

  • האות ה Ac - התאוריה , גל סינוסואידאלי

  • Ac רוכב על DC, צימוד DC,השפעת קוטביות המקור

  • אלקטרוניקה מעבדה - הלד - דיודה פולטת אור (דפ א) , והפוטנציומטר ותוכנית הסימולציה TINKRCAD

  • חשמל DC 2020 - חיבור טורי - מחלק מתח

  • חשמל DC 2020 - חיבור מקבילי - מחלק זרם

  • חשמל dc 2020 - מקורות מתח בחיבור טורי,מקבילי ומעורב , מציאת המקור השקול, כולל תרגול

  • חשמל-אות ה Ac -חילופין-האות הסינוסואידאלי-אמפליטודה/תנופה,מתח משיא לשיא,זמן מחזור,תדר,תדירות זויתית

  • סוגי אותות-מסור,ריבועי,סינוסי, יצירת אות חילופין בעזרת

  • חשמל - מתח AC שרוכב על מתח DC - תאוריה ותרגול בעזרת תוכנת מולטיסים

  • חשמל DC 2021 - מעגל טורי _חוק המתחים של קירכהוף_ קוטביות המתח_תכונות מכשירי המדידה – מדידת זרם ומתע בעזרת תוכנת טינקרקד

  • חשמל DC 2021 - חיבור מקבילי - התאוריה - מאפייני המעגל המקבילי -חוק הזרמים של קירכהוף מציאת הנגד השקול

  • חשמל DC 2021 - המעגל המקבילי -תרגול וניסוי מעבדה עם טינקרקד

  • חשמל זרם ישר 2021 - פתרון תרגילי מעגל מעורב-מציאת ההתנגדות השקולה , זיהוי קצרים DC

  • חשמל 2021 - פתרון מעגלים בשיטת זרמי חוגים - תאוריה , תרגול ומעבדה

  • מעבדה בחשמל ואלקטרוניקה 2021|AC רוכב על DC|ערך אפקטיבי של האות RMS|מדידה בעזרת סקופ/רב מודד וההבדלים

  • איך פותרים משוואות בעזרת מחשבון CASIO מבלי להסתבך וליפול לטעויות חישוביות כולל דוגמאות בפיזיקהחשמל

  • חשמל ז_י 2022_רשת חשמלית לעומת מעגל חשמלי_שיטות לפתרון רשת חשמלית_שיטת זרמי חוגים

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל 2022_חשמל AC_האות הסינוסואידאלי_מושגי יסוד_הביטוי האלגברי של הגל_הערך הרגעי

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2022_חשמל AC_האות הסינוסואידאלי_ביטוי גרפי של האות_מחזוריות,סימטריות

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_חשמל זרם ישר_המעגל הטורי לעומת המעגל המקבילי-סיכום תכונות והבדלים

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023_חשמל זרם ישר_המעגל המקבילי-תרגול

  • הנדסת אלקטרוניקה חשמל ומחשבים 2023 _חשמל ז_י - מעגל מקבילי_פתרון תרגיל חישוב זרמים

 • 14

  לטכנאים , הנדסאים וסטודנטים- פתרון מבחני מה"ט בחשמל DC

  הצגת תוכן
  • זיהוי קצרים במעגלים מעורבים , חישוב ההתנגדות השקולה ושרטוט מעגל התמורה -

  • פתרון בחינה מה"ט קיץ 2020 מועד א תרגיל 1

  • המשך פתרון מבחן מה"ט קיץ 2020 מועד א תרגיל 1

  • פתרון מבחן מה"ט קיץ 2020 מועד א תרגיל 2

  • המשך פתרון מבחן מהט בחשמל קיץ 2020 מועד א תרגיל 2

  • פתרון תרגיל מבחן מה"ט קיץ 2020 מועד ב תרגיל 2 - בשיטת זרמי חוגים

  • 3 פתרון מבחן מה"ט בחשמל אביב 2020 מועד א תרגיל

  • נגד תלוי טמפרטורה-התאוריה והנוסחה+פתרון מבחן מה"ט בחשמל קיץ 2020 מועד ב תרגיל 1 + מבחן מה"ט אביב 2020 מועד ב תרגיל 3

  • 1 פתרון מבחן מה"ט בחשמל אביב 2019 מועד ב תרגיל

  • פתרון מבחן מה"ט בחשמל קיץ תשעט – 2019 – מועד ב תרגיל 2 ו תרגיל 1 '

  • פתרון מבחן מה"ט בחשמל קיץ 2019 מועד א תרגיל 1

  • פתרון מבחן מה"ט בחשמל אביב 2018 מועד ב תרגיל 1

  • שיטת מילמן לפתרון רשתות חשמל מקביליים התאוריה + תרגול

  • פתרון מבחן מהט בחשמל - קיץ 2015 תרגיל 4 וקיץ 2018 מועד ב תרגיל 3-תרגילים עם גרפים -נצילות תבנין

  • פתרון מבחן מהט בחשמל מועד ב קיץ תשעח - 2018 תרגיל 3 - בעיה עם גרפים

  • פתרון מבחן מהט בחשמל מועד אביב 2017 תרגיל 8 - המרת מקורות - שיטת מילמן

  • פתרון מבחן מה ט בחשמל אביב 2016 תרגיל 3 שאלה עם גרפים , מתח הדקים , כא"מ נצילות

  • פתרון מבחן מה"ט בחשמל אביב 2018 מועד ב תרגיל 8 - נגד תלוי טמפרטורה

  • פתרון מבחן מהט בחשמל קיץ 2018 מועד ב תרגיל 7 - נגד תלוי טמפרטורה

  • פתרון מבחן מהט בחשמל אביב 2019 מועד א תרגיל1-שיטת זרמי חוגים כשיש מקור זרם המשותף לשני חוגים + 2017

  • פתרון מבחן מה"ט שנת 2016 מועד אביב תרגיל 7 תבנין

  • הנדסאים טכנאים פלוס-פתרון מבחן מה"ט אביב 2016תרגיל 5-מעגל מעורב עכבה הספקים AC תורת החשמל 2021

  • חשמל 2021 DC - פתרון תרגיל עם מקור זרם בשיטת זרמי חוגים

  • חשמל 2021 להנדסאים וטכנאים_זרם ישר_מעגל מעורב עם נורות ,חישוב הספקי עבודה_מבחן מהט אביב 2013 מועד א

  • חשמל 2021 להנדסאים וטכנאים_זרם ישר,תבנין נורטון,המקור כספק _ צרכן_פתרון מבחן מהט אביב 2013 מועד א ת1

  • חשמל להנדסאים_טכנאים_שיטת מתחי צמתים המקוצרת(מטריצת מוליכויות)-התאוריה_הדגמה על תרגיל מהט קיץ 2021 תרגיל 1

  • חשמל להנדסאים טכנאים |תבנין ז"י |מציאת הספק מקסימלי על צרכן |פתרון מבחן מהט חשמל קיץ 2021 מועד א ת' 2

  • הנדסת חשמל_אלקטרוניקה_טכנאים הנדסאים_חשמל ז_י_פתרון תרגיל מה_ט בשיטת מתחי צמתים המקוצרת-שיטת המטריצה_

  • הנדסת חשמל_אלקטרוניקה_לטכנאים הנדסאים_חשמל ז"י|פתרון ת' 3 מה"ט אביב 2017 בשיטת מתחי צמתים המקורית_

  • חשמל 2022 לטכנאים והנדסאים_זרם ישר_פתרון שאלה 2 מבחן מה_ט חשמל אביב 2021 מועד א _תבנין בזרם ישר

  • חשמל 2022 לטכנאים והנדסאים_זרם ישר_פתרון שאלה 1 מבחן מה_ט חשמל קיץ 2019 מועד א _תבנין בזרם ישר

 • 15

  DC טכנאים/הנדסאים - מעגלי קבלים וסלילים

  הצגת תוכן
  • קבל לוחות , שיעור 1 - התאוריה

  • חשמל - קבל לוחות , שיעור 2 _חיבור קבלים בטור _ במקביל ובמעורב

  • פיזיקה חשמל 2021|קבלים במעגלי זרם ישר|תרגול חישוב הקיבול השקול,מטען ומתח על כל קבל|מרתון תרגילים

  • קורס מבוא לפיזיקה 2- קבל לוחות- פתרון תרגיל 1 מדף תרגילים להגשה מספר 6 - קיבול מטען

  • קורס מבוא לפיזיקה 2- קבל לוחות- פתרון תרגיל 2 מדף תרגילים להגשה מספר 6 - קיבול מטען

  • קורס מבוא לפיזיקה 2- קבל לוחות- פתרון תרגיל 3 מדף תרגילים להגשה מספר 6

  • קבל לוחות , חיבור קבלים פתרון תרגילים 1 ו 2 מדף התרגילים להגשה מספר 7

  • קבל לוחות- פתרון תרגיל 3 מדף תרגילים להגשה מספר 7 -הפרש פוטנציאל

  • קבל לוחות- פתרון תרגיל 4 מדף תרגילים להגשה מספר 7 - קיבול מטען

  • - קבל לוחות- פתרון תרגיל 5 מדף תרגילים להגשה מספר 7 -מטען ואנרגיה

  • הנדסאים טכנאים קבלים במעגלי ז"י(DC)סיכום-מחלק מתח בקבלים+תרגול-פתרון מבחן מהט חורף 2015 תרגיל 8

  • חשמל להנדסאים טכנאים פיזיקה מעגלי קבלים בז י חישוב הקיבול השקול פתרון מבחן מהט חשמל אביב 2016 תר' 1

  • חשמל להנדסאים/טכנאים/פיזיקה|מעגלי קבלים בז"י|חישוב הקיבול השקול של רשת קבלים - תרגיל מסכם

  • חשמל 2022 לטכנאים והנדסאים|קבלים וסלילים בזרם ישר|כל התאוריה על רגל אחת

  • הנדסאים טכנאים סטודנטים חשמל - קבלים במעגלי זי פתרון מבחן מהט חשמל קיץ 2019 מועד א תרגיל 7

  • הנדסאים_טכנאים_סטודנטים_חשמל - קבלים ונגדים במעגלי ז_י _פתרון מבחן מה_ט חשמל _אביב 2019 מועד ב

  • הנדסאים טכנאים סטודנטים חשמל - קבלים וסלילים במעגלי זי פתרון מבחן מהט חשמל קיץ 2018 מועד ב תרגיל 6

  • מתי הקבל מתנהג כנתק ומתי כקצר תרגול פתרון מבחן מהט בחשמל _אביב 2020 מועד א מעגל משולב קבלים ונגדים,חישוב זרמים ,מתחים מטענים ואנרגיה

  • תורת חשמל 2021 להנדסאים וטכנאים חישוב הקיבוליות והפרימיטיביות היחסית-פתרון מבחן מה"ט אביב 2018 מועד א

  • תורת חשמל 2021|להנדסאים וטכנאים|מעגל ז"י עם קבלים נגדים וסלילים|פתרון מבחן מה"ט קיץ 2019 מועד א

  • תורת חשמל 2021 להנדסאים וטכנאים מעגל זי עם קבלים נגדים וסלילים פתרון מבחן מהט קיץ 2020 מועד ב

  • תורת חשמל 2021_להנדסאים וטכנאים_מעגל ז_י עם קבלים נגדים ומקור זרם_פתרון מבחן מה_ט אביב 2020 מועד ב

  • חשמל 2021 להנדסאים וטכנאיםקבלים זרם ישרחישוב קיבול קבל שחלקו עם חומרפתרון מבחן מהט חורף 2014 ת' 8

  • חשמל 2021 להנדסאים וטכנאים_מעגל מעורב עם קבל מקור זרם ומתח ישר ומקור מתח חילופין_ פתרון מבחן מהט קיץ 2015 ת' 2

  • חשמל 2021 להנדסאים וטכנאים_מעגל זרם ישר עם קבלים בלבד_פתרון מבחן מהט בחשמל אביב 2016 ת'1

  • חשמל להנדסאים וטכנאים _מעגל קבלים וסליל עם מקור מתח ישר_ פתרון מבחן מהט בחשמל אביב 2019 מועד א ת'5

  • חשמל להנדסאים וטכנאים _קבל עם מקור מתח וזרם ישר,קבוע זמן_פתרון מבחן מהט בחשמל אביב 2020 מועד ב ת'1

  • חשמל להנדסאים/טכנאים וסטודנטים|סיכום קבל וסליל במעגלי זרם ישר|במצב ראשוני ומתמיד|פתרון מבחן מהט חשמל קיץ 2021 מועד א ת' 5

  • חשמל להנדסאים /טכנאים |קבלים בזרם ישר |השפעת הדיאלקטרון ,מטען ,אנרגיה, עבודה |פתרון מהט חשמל חורף 1996 ת' 7

  • הנדסת חשמל ואלקטרוניקה|לטכנאים הנדסאים וסטודנטים 2022|חשמל ז"י|פתרון תרגיל מה"ט עם קבלים סלילים ונגדים

  • חשמל להנדסאים /טכנאים |קבלים בזרם ישר |פתרון מהט חשמל תרגיל 1 אביב 2017

  • חשמל 2022 לטכנאים והנדסאים|קבלים וסלילים בזרם ישר|פתרון שאלה 7 מבחן מה"ט חשמל קיץ 2020 מועד א

  • חשמל 2022 לטכנאים והנדסאים|קבלים וסלילים בזרם ישר|פתרון שאלה 6 מבחן מה"ט חשמל אביב 2020 מועד ב

 • 16

  אות חילופין - AC חשמל טכנאים/הנדסאים

  הצגת תוכן
  • חשמל 2021 לטכנאים והנדסאים -אות חילופין ,מבוא +תאוריה על המספרים המרוכבים קומפלקסים -דמיוניים

  • קורס חשמל להנדסאים 2021_ מבוא למספרים מרוכבים והקשר לתורת החשמל _ שימוש במחשבון עם מספרים קומפלקסים

  • חשמל AC 2021 האות הסינוסואידאלי מחזור,תדר,זוית מופע, תדר זויתי ,סליל, היגב השראותי , עכבה

  • הנדסאים_טכנאים_חישוב-תדר,זמן מחזור,מתח רגעי,המרה ממעלות לרדיאנים חישוב זרם רגעי_AC תורת החשמל _2021

  • תורת החשמל 2021 |הנדסאים/טכנאים/סטודנטים|פתרון תרגיל מעורב עכבות|היגב|אופי המעגל|משולש הספקים|AC|

  • תורת החשמל 2021 הנדסאים/טכנאים/סטודנטים/פתרון תרגיל מעורב עכבות/היגב/הספק מדומה/משולש הספקיםAC

  • תורת החשמל AC 2021_הנדסאים_טכנאים_סטודנטים_שיפור גורם ההספק_פתרון מבחן מה_ט אביב תשע_ט 2019 מועד ב

  • הנדסאים /טכנאים פלוס|פתרון מבחן מה"ט אביב 2020 מועד ב |תרגיל 2| תרגיל עם נתונים גרפיים- מחוגים AC תורת החשמל 2021

  • הנדסאים טכנאים פלוס-פתרון מבחן מהט אביב 2020 מועד א רגיל 1 מעגל עם 2 מקורות AC ו DC AC תורת החשמל 2021

  • תורת חשמל 2021_להנדסאים וטכנאים_מעגל ז_ח תרגיל יסודי בוחן הבנה_פתרון מבחן מה_ט אביב 2018 מועד ב

  • חשמל 2021 להנדסאים וטכנאים|עכבה,הגב חישוב ההתנגדות הממשית וההגב של צרכן |פתרון מבחן מהט אביב 2010

  • חשמל 2021 AC להנדסאים וטכנאיםחישוב המתח על צרכן מתוך ההספק המדומה והעכבה פתרון מבחן מהט אביב2010 7

  • חשמל להנדסאים/טכנאים|זרם חילופין-גשר וינסטון ,עכבה,הספקים|פתרון מבחן מהט חשמל קיץ 2021 מועד א ת' 6

  • חשמל להנדסאים טכנאים|זרם חילופין|שיטת מתחי צמתים, חישוב הספקים|פתרון מבחן מהט חשמל קיץ 2021 מועד א ת' 7

  • חשמל להנדסאים_טכנאים_תבנין במעגלי זרם חילופין-הספק מקסימלי_פתרון מבחן מהט חשמל קיץ 2021 מועד א ת' 8

  • חשמל להנדסאים טכנאים_תבנין במעגלי זרם חילופין-הספק מקסימלי_פתרון מבחן מהט חשמל קיץ 2013 ת' 6

  • חשמל 2022 לטכנאים והנדסאים_אות חילופין_פתרון שאלה 8 מבחן מה_ט חשמל אביב 2016 _תבנין בזרם חילופין

  • חשמל 2022 לטכנאים והנדסאים_אות חילופין_פתרון שאלה 4 מבחן מה_ט חשמל אביב 2020 _תבנין בזרם חילופין

  • חשמל 2022 לטכנאים והנדסאים|אות חילופין|פתרון שאלה 6 מבחן מה"ט חשמל קיץ 2020 |תבנין בזרם חילופין

  • חשמל 2022 לטכנאים והנדסאים_גורם ההספק-משמעות_שיפור גורם ההספק_פתרון שאלה 5 מבחן מה_ט חשמל אביב 2021

 • 17

  מעגלי תהודה-טורי מקבילי ומעורב

  הצגת תוכן
  • חשמל להנדסאים_טכנאים _ מעגלי תהודה_שיעור 1 תאוריה , מאפיינים , מושגים ונוסחאות

  • חשמל להנדסאים טכנאים מעגלי תהודה|מעגל תהודה טורי |התנאים לתהודה|תהודת מתחים,תהודת זרמים|תדרי מחצית ההספק|גורם הטיב| פתרון מבחן מהט חשמל אביב 2021 מועד א ת' 7

  • חשמל להנדסאים טכנאים|מעגלי תהודה|מעגל מעורב המרה לתהודה טורי|פתרון מבחן מהט חשמל קיץ 2020 ת' 5

  • חשמל להנדסאים טכנאים|מעגלי תהודה|מציאת ההתנגדות בעזרת גורם הטיב|פתרון מבחן מהט חשמל חורף 2000 ת' 2

  • חשמל להנדסאים _מעגלי תהודה_מעגל משולב תהודה טורי ומקבילי_פתרון מבחן מהט חשמל קיץ 2020 מועד ב ת' 5

  • חשמל להנדסאים מעגלי תהודה| מעגל תהודה מקבילי מעשי |העכבה במצב תהודה מקבילי| פתרון מבחן מהט חשמל קיץ 2017 מועד א ת' 4

  • חשמל להנדסאים|מעגל תהודה מקבילי מעשי|תהודת זרמים|התנאי להתהודה|פתרון בעזרת מחשבון פונקציית solve

  • חשמל להנדסאים|מעגלי תהודה|מעגל תהודה טורי|הספק מכסימלי,תדר מחצית ההספק|פתרון מבחן מהט חשמל חורף 1996

  • חשמל להנדסאים| מעגלי תהודה|מעגל תהודה מקבילי מעשי מקרה פרטי-rc=0 התנאי לתהודה -הנוסחה-פתרון בעזרת המחשבון-solve

  • חשמל להנדסאים מעגלי תהודהתהודה מקבילי מעשיהתנאי לתהודה פתרון מבחן מהט חשמל קיץ 2019 מועד ב ת' 6

  • חשמל 2022 לטכנאים והנדסאים|מעגלי תהודה|סיכום קצר +פתרון שאלה 8 מבחן מה"ט חשמל אביב 2020 מועד א

 • 18

  אותות מחזוריים - ערך ממוצע ויעיל של אות - טכנאים/הנדסאים

  הצגת תוכן
  • חשמל 2022 הנדסאים וטכנאים|אותות מחזוריים|מבוא וסיכום על רגל אחת|חישוב שטחים בעזרת אינטגרל|פתרון מבחן מהט אביב 2021 מועד ב 8

  • אותות מחזוריים|נוסחאות לאותות נפוצים|ערך ממוצע|יעיל| גל סינוס|חצי מיושר|מיושר גל שלם|שן מסור|ריבועי

  • חשמל 2021 להנדסאים וטכנאים אותות מחזוריים חישוב ערך ממוצע,אפקטיבי פתרון מבחן מהט אביב 2010 -גל משולש

  • חשמל 2021 להנדסאים וטכנאים|אותות מחזוריים-גל שן מסור|חישוב ערך ממוצע ואפקטיבי|פתרון מבחן מהט אביב 2019 מועד ב תרגיל 8

  • חשמל 2021להנדסאים וטכנאים|אותות מחזוריים|חישוב ערך ממוצע ואפקטיבי|פתרון מבחן מהט אביב 2016 תרגיל 6

  • חשמל 2021 להנדסאים וטכנאים|אותות מחזוריים|חישוב זווית הפרש מופע,תדר ,הספק-פתרון מבחן מהט אביב 2018 מועד ב תרגיל 1

  • חשמל 2021 להנדסאים וטכנאים|אותות מחזוריים-גל סינוס רוכב על זרם ישר|חישוב ערך ממוצע ואפקטיבי|פתרון מבחן מהט אביב 2020 מועד ב תרגיל 7

  • חשמל 2021 הנדסאים וטכנאים|אותות מחזוריים|סינוס מיושר גל שלם טוען קבל|ממוצע|מטען|אנרגיה|פתרון מבחן מהט אביב 2018 מועד א תרגיל 2

  • חשמל 2021 הנדסאים וטכנאים|אותות מחזוריים|גל ריבועי|תדר|ממוצע|ערך יעיל|פתרון מבחן מהט אביב 2019 מועד א 8

 • 19

  מגנטיות/אלקטרומגנטיות טכנאים/הנדסאים

  הצגת תוכן
  • חשמל 2021 להנדסאים וטכנאים מגנטיותאלקטרומגנטיות התאוריה התנגדות מגנטית,שטף,שדה,השראות ,פרומגנטי

  • חשמל 2021 להנדסאים_מגנטיות תרגול _חשוב השראות,אנרגיה כיוון השדה _פתרון מבחן מהט חשמל קיץ 2020 מועד ב

  • חשמל לטכנאים והנדסאיםמגנטיות תרגול חישוב שדה מגנטי,הכוחפתרון מבחן מהט חשמל קיץ 2020 מועד א ת'8

  • חשמל להנדסאים מגנטיות עקומת המיגנוט הכוח המגנטו-מוטורי-כמ"מ-פתרון מבחן מהט חשמל קיץ 2018 מועד א ת'5

  • חשמל לטכנאים והנדסאים מגנטיות טורי שני סלילים חישוב אורך החריץ פתרון מבחן מהט חשמל קיץ 2013 ת'3

  • חשמל לטכנאים והנדסאים מגנטיות טורי חישוב מרווח האויר, השראות,פתרון מבחן מהט חשמל קיץ 2015 1

  • חשמל טכנאים הנדסאים_מגנטיות טורי_חישוב מיאון,אורך החריץ,מצב רוויה_פתרון מבחן מהט חשמל אביב 2010 ת' 2

  • חשמל הנדסאים מגנטיות טורי שני סלילים חישוב השראות,הספק,צימוד,פתרון מבחן מהט חשמל אביב 2021 מועד א ת9

  • מעבר על דף הנוסחות של המגנטיות+כלל יד ימין למציאת כיוון השטף והשדה המגנטי+כלל יד ימין אקדח כיוון הכח

  • חשמל להנדסאים|מעגלי תהודה|תהודה טורי|חישוב המיאון,אורך חריץ האויר|פתרון מבחן מהט חשמל מועד אביב 2010 ת' 2

  • חשמל להנדסאים |מעגלי תהודה|תהודה מעורב|עקומת המגנוט, רוויה |פתרון מבחן מהט חשמל אביב 2016 מועד ת' 4

  • חשמל להנדסאים/טכנאים| מגנטיות|אלקטרומגנט עם סליל וקבל |השראות,רוויה |פתרון מבחן מהט חשמל קיץ 2005 ת' 8

  • חשמל להנדסאים |מגנטיות|מעגל מגנטי טורי עם שני סלילים/מקורות|פתרון מבחן מהט חשמל אביב 2018 מועד א ת' 5

  • חשמל לטכנאים והנדסאים 2022|מגנטיות|מעגל מגנטי טורי |פתרון מבחן מהט חשמל אביב 2022 מועד ב תרגיל 6

 • 20

  תאים וסוללות

  הצגת תוכן
  • חשמל ז"י |לטכנאים הנדסאים וסטודנטים 2022|תאים וסוללות|שיעור ראשון-תאוריה ,נוסחאות ותרגול|תכנון סוללה|נצילות

 • 21

  מרתון מה"טים

  הצגת תוכן
  • פרטיחשמל 2022 לטכנאים והנדסאיםמרתון מבחניםפתרונות תרגילי מהט מהשנים 2022,2021,2020סופרפוזיציה