סילבוס הקורס

 • 01

  חשמל DC

  הצגת תוכן
  • מבוא - מבנה החומר ,חוק קולון

  • פיזיקה חשמל חישוב כח על מטענים שימוש בחוק קולון שקול כוחות

  • הגדרת המושגים :זרם , מתח והתנגדות חשמלית

  • תרגול חוק קולון וחישוב התנגדות תיל מוליך

  • גדלים פיזיקאליים ויחידות

  • חוק אוהם

  • חישוב ומדידת מתח וזרם

  • מעגל חשמלי טורי

  • תרגול המעגל הטורי א

  • תרגול המעגל הטורי ב

  • תרגול המעגל הטורי עם שני מקורות מתח

  • כא"מ ,התנגדות החוטים והתנגדות פנימית של המקור

  • סיכום המעגל הטורי - תרגול

  • חיבור מקבילי - חישוב התנגדות שקולה

  • השוואה בין טורי למקבילי

  • פתרון תרגילים מעגל מקבילי

  • תרגול מעגל מקבילי

  • פיתוח נוסחת מחלק זרם

  • תרגול השימוש בנוסחת מחלק הזרם

  • מעגל מעורב

  • זיהוי קצרים במעגל מעורב מורכב בשיטת הפוטנציאל ומציאת מעגל התמורה וההתנגדות השקולה

  • גשר ויטסטון תאוריה + תרגול

  • מרתון-פתרון תרגילי בגרות שאלון 845101

  • מרתון-פתרון תרגילי בגרות שאלון 845101

  • מרתון-פתרון תרגילי בגרות שאלון 845101

  • התנגדות סגולית -התנגדות של תיל –בטמ' 20 מעלות

  • מקורות אנרגיה-מקור מתח ומקור זרם,המרה ממקור זרם למתח ולהפך מקורות צורכי אנרגיה

 • 02

  שיטות לפתרון מעגלים מעורבים מרובי מקורות - שיטת הסופרפוזיציה/ההרכבה

  הצגת תוכן
  • שיטת הסופרפוזיציה התאוריה

  • פתרון תרגילי בגרות בעזרת שיטת הסופרפוזיציה

  • פתרון בשיטת הסופרפוזיציה

  • פתרון בשיטת הסופרפוזיציה -3 מקורות מתח

 • 03

  שיטת זרמי חוגים

  הצגת תוכן
  • שיטת זרמי חוגים- התאוריה

  • פתרון בשיטת זרמי חוגים

  • פתרון תרגיל מעגל מעורב עם מפסקים

  • פתרון תרגיל מעורב בשיטת זרמי חוגים

  • מעורב +תרגיל עם 3 מקורות בשיטת זרמי חוגים

  • מיקס תרגילי סיכום מבגרויות

  • מעורב עם 2 מקורות בשיטת זרמי חוגים

 • 04

  שיטת תבנין

  הצגת תוכן
  • שיטת תבנין - התאוריה + תרגול

  • תרגול שיטת תבנין , פתרון בגרות שנת 2018 תר' 3

  • פתרון תרגיל 7 מבגרות שנת 2017 בשיטת תבנין

  • מעבדה-פתרון בשיטת תבנין בעזת מולטיסים

  • פתרון תרגיל בגרות בשיטת תבנין

  • פתרון תרגילי בגרות , בשיטת תבנין ובשיטת סופרפוזיציה

  • פתרון תרגיל בגרות בשיטת תבנין הכנה לבגרות 2019

 • 05

  הקבל והסליל - בקצרה

  הצגת תוכן
  • חשמל קבל לוחות , שיעור 1 התאוריה

  • חשמל - חיבור קבלים בטור ובמקביל ומציאת הקיבול השקול

  • תגובת הקבל למתח חילופין ולדופק

  • מעגל מעביר גבוהים/נמוכים - משוואת הדפקים הבסיסית -RC

  • תרגול מעביר גבוהים ומעביר נמוכים

  • הסליל - התאוריה בקצרה-inductor

 • 06

  חשמל AC

  הצגת תוכן
  • האות הסינוסואידאלי תאור גרפי ומתמטי

  • מדידת, האמפליטודה ,זמן המחזור ,תיאור מתמטי של הגל

  • גורם המחזור-D.C- duty cycle

  • חישוב מתח יעיל, זמן מחזור ,תדר, זרם. שרטוט הגלים

  • מעגל עם מקור Ac ומקור Dc- Ac רוכב על Dc

  • פתרון תרגילים AC רוכב על DC

  • זווית המופע- זווית בראדיאנים, המרה ממעלות לראדיאנים

  • מדידת זווית המופע באמצעות הסקופ- משקף

  • תרגול - חישוב זווית הפרש מופע / פאזה

  • הקבל , היגב הקבל, הפרש מופע - תאוריה

  • טעינה ופריקה - בגרות שאלון 815201 , 2008 ו 2009

  • הסליל inductor תאוריה בקצרה

  • חיבור קבלים בטור ובמקביל ומציאת הקיבול השקול

  • מעגל rlc חישוב העכבה , פיתוח הנוסחה של העכבה

  • חישוב העכבה ובדיקת חוק המתחים של קירכהוף בrlc טורי

  • מעגל RL,הספק ממשי, הגבי ומדומה, משולש ההספקים

  • מעגל RC- חישוב הגב ,קיבול ,ערכים אפקטיביים

  • תרגול מעגלי RL ו RC , תדר התהודה

  • הפרש מופע פאזה בין המתח לזרם במעגלי RLC

 • 07

  DC מרתון תרגילים ובגרויות

  הצגת תוכן
  • התנגדות סגולית , חישוב התנגדות של תייל

  • הכנה לבגרות 2019- פתרון תרגיל בגרות - זרמי חוגים

  • פתרון תרגילי בגרות בחשמל שאלונים 845201 ו 845101

  • הכנה לבגרות 2019 - פתרון תרגיל בשיטת זרמי חוגים

  • הספק , יחס הספקים , פתרון תרגיל

  • מעגל מקבילי

  • פתרון בגרות בחשמל שאלון 845201 שנת 2010 תרגיל 1

  • פתרון בשיטת זרמי חוגים עם 3 משוואות -תרגיל בגרות

  • פתרון מבחן מעגל טורי ומעגל מקבילי

  • פתרון תרגיל 1 בגרות בחשמל שאלון 845201 שנת 2012 תשע ב

  • תרגיל מעבדה- קביעת ערך הנגד על פי הצבעים

  • פתרון תרגיל בגרות בשיטת הסופרפוזיציה

  • בגרות חשמל לדוגמה לשנת 2019 , בשיטת הסופרפוזיציה

  • פתרון תרגיל מעגל מעורב , שימוש במחלק זרם

  • שיטת זרמי חוגים התאוריה תוך כדי פתרון תרגיל בגרות

  • תרגילים שונים – מעגל מקבילי ומעגל טורי

  • תרגילי סיכום מעגל טורי ומעגל מקבילי

  • פתרון בשיטת זרמי חוגים_ בגרות לדוגמה 2019

  • שימוש בחוק הזרמים והמתחים ופתרון בשיטת זרמי חוגים

  • עוד תרגול חישוב התנגדות תייל , התנגדות סגולית

  • תרגול מעגל מעורב

  • פתרון תרגיל מבחן סמסטר מכללת סמי שמעון שנה2016 -שני מקורות מתח בשיטת זרמי חוגים

  • פתרון תרגיל מעגל זרם ישר ממבחן של מכללת סמי שמעון-מכשירי מדידה

  • פתרון תרגיל בגרות בשיטת זרמי חוגים עם 3 משוואות

  • חשמל DC - פתרון תרגילי בגרות בחשמל משאלון בגרות באלקטרוניקה מספר 815381 שנת 2020

  • חשמל DC - פתרון תרגילים מעגל מעורב - מציאת ההתנגדות השקולה , הזרמים והמתחים על כל נגד

  • חשמל DC 2021 - פתרון תרגיל מעגל מעורב , מציאת התנגדות שקולה כשאחד הנגדים נעלם, חישוב מתחים וזרמים

  • חשמל DC 2021 - פתרון תרגילי בגרות בחשמל מספר שאלון 845101 שנת 2010 תרגיל 1 -מעגל מעורב-מציאת ההתנגדות ,הזרמים וההספק

  • חשמל DC 2021 - פתרון תרגילי בגרות בחשמל מספר שאלון 845101 שנת 2010 תרגיל 3 ו 4 -התנגדות תייל וחיבור גופי חימום וחשיבות ההספק

  • פתרון מבחן שאלות 2,3,4

  • חשמל DC 2021 - פתרון תרגיל בגרות - מעגל מעורב מציאת התנגדות שקולה , זרמים והפרשי פוטנציאליפ

  • חשמל DC 2021 - פתרון בגרות בחשמל שנת 2016 תרגיל 4 - מעגל טורי עם הרבה מקורות מתח

  • חשמל DC 2021 - מעגל טורי עם מספר מקורות מתח - תאוריה ותרגול פתרון בגרות בחשמל 2017 תרגיל 2

  • חשמל DC 2021 - פתרון מבחן בגרות שנת 2012 תרגיל 3 בשיטת זרמי חוגים כולל ביצוע מדידות בעזרת תוכנת הטינקרקד והמולטיסים מדידת זרם ומתח

 • 08

  AC מרתון תרגילים ובגרויות

  הצגת תוכן
  • מעגל RL – תרגיל מעבדה

  • פתרון תרגיל RL

  • תרגול- תיאור גרפי ותיאור מתמטי של גל סינוסואידאלי

  • ערך מקסימלי ,אפקטיבי, תיאור גרפי של המתח והזרם

  • מציאת התנופה,VP-P,התדר ,זמן המחזור ,הערך הרגעי

  • מרתון תרגילים , מעגלי RLC

  • מעגל RL .תרגיל מעבדה

  • בגרות 2015 שאלון 845201 מתוחכם כולל משוואה ריבועית

  • תרגילי ב DC וב AC מעגל RC

  • חשמל AC 2021 - הכנה לבגרות 2021 בחשמל ואלקטרוניקה- סיכום השלבים לפתרון כל מעגל RLC

  • חשמל AC 2021 - הכנה לבגרות בחשמל ואלקטרוניקה שנת 2021 - פתרון תרגיל בגרות שנת 2020 - חישוב עכבה ועוד

  • חשמל AC - הכנה לבגרות בחשמל ואלקטרוניקה שנת 2021 - מעגלי RLC - חישוב עכבה-מתחים וזרמים- השפעת התדר על הזרם

 • 09

  עוד מרתון תרגילים ב DC

  הצגת תוכן
  • תרגול 1

  • תרגול 2

  • תרגול 3

  • תרגול 4

  • תרגול 5

  • תרגול 6

  • תרגול 7

  • תרגול 8

  • תרגול 9

  • תרגול 10

  • תרגול 11

  • תרגול 12

  • חשמל dc 2020 - פתרון המבחן מעגל מעורב 3 תרגילים

  • חשמל dc ,2020- פתרון תרגיל בגרות בשיטת זרמי חוגים

  • חשמל dc 2020 - פתרון תרגיל בגרות בשיטת זרמי חוגים עם 3 משוואות

  • חשמל DC 2020 - פתרון תרגיל בגרות בחשמל שנת 2016 בשיטת זרמי חוגים

  • חשמל dc 2020 - פתרון תרגיל מעורב בשיטת זרמי חוגים

  • חשמל dc - פתרון בגרות בחשמל שנת 2010 תרגיל 1

 • 10

  עוד מרתון תרגילים ב AC

  הצגת תוכן
  • תרגול 1

  • תרגול 2

  • תרגול 3

  • תרגול 4

  • תרגול 5

  • תרגול 6

  • תרגול 7

 • 11

  סרטוני בונוס

  הצגת תוכן
  • שימוש בחוק אום ומכשירי מדידה וחישוב התנגדות תייל

  • הכא"מ ומתח ההדקים , פתרון תרגילים

  • סיכום וחזרה על חוק אוהם וחישוב התנגדות תייל

  • חישוב מתחים במעגל טורי - חוק המתחים של קירכהוף - קוטביות מפל המתח

  • הפוטנציומטר- נגד משתנה , תרגילים עם פוטנציומטר

  • סיכום המעגל הטורי

  • יתרונות של החיבור המקבילי לעומת הטורי

  • חיבור טורי וחיבור מקבילי וחישוב ההתנגדות השקולה

  • האות ה Ac - התאוריה , גל סינוסואידאלי

  • Ac רוכב על DC, צימוד DC,השפעת קוטביות המקור

  • אלקטרוניקה מעבדה - הלד - דיודה פולטת אור (דפ א) , והפוטנציומטר ותוכנית הסימולציה TINKRCAD

  • חשמל DC 2020 - חיבור טורי - מחלק מתח

  • חשמל DC 2020 - חיבור מקבילי - מחלק זרם

  • חשמל dc 2020 - מקורות מתח בחיבור טורי,מקבילי ומעורב , מציאת המקור השקול, כולל תרגול

  • חשמל-אות ה Ac -חילופין-האות הסינוסואידאלי-אמפליטודה/תנופה,מתח משיא לשיא,זמן מחזור,תדר,תדירות זויתית

  • סוגי אותות-מסור,ריבועי,סינוסי, יצירת אות חילופין בעזרת

  • חשמל - מתח AC שרוכב על מתח DC - תאוריה ותרגול בעזרת תוכנת מולטיסים

  • חשמל DC 2021 - מעגל טורי _חוק המתחים של קירכהוף_ קוטביות המתח_תכונות מכשירי המדידה – מדידת זרם ומתע בעזרת תוכנת טינקרקד

  • חשמל DC 2021 - חיבור מקבילי - התאוריה - מאפייני המעגל המקבילי -חוק הזרמים של קירכהוף מציאת הנגד השקול

  • חשמל DC 2021 - המעגל המקבילי -תרגול וניסוי מעבדה עם טינקרקד

  • חשמל זרם ישר 2021 - פתרון תרגילי מעגל מעורב-מציאת ההתנגדות השקולה , זיהוי קצרים DC

  • חשמל 2021 - פתרון מעגלים בשיטת זרמי חוגים - תאוריה , תרגול ומעבדה

 • 12

  DC פתרון מבחני מה"ט בחשמל

  הצגת תוכן
  • זיהוי קצרים במעגלים מעורבים , חישוב ההתנגדות השקולה ושרטוט מעגל התמורה -

  • פתרון בחינה מה"ט קיץ 2020 מועד א תרגיל 1

  • המשך פתרון מבחן מה"ט קיץ 2020 מועד א תרגיל 1

  • פתרון מבחן מה"ט קיץ 2020 מועד א תרגיל 2

  • המשך פתרון מבחן מהט בחשמל קיץ 2020 מועד א תרגיל 2

  • פתרון תרגיל מבחן מה"ט קיץ 2020 מועד ב תרגיל 2 - בשיטת זרמי חוגים

  • 3 פתרון מבחן מה"ט בחשמל אביב 2020 מועד א תרגיל

  • נגד תלוי טמפרטורה-התאוריה והנוסחה+פתרון מבחן מה"ט בחשמל קיץ 2020 מועד ב תרגיל 1 + מבחן מה"ט אביב 2020 מועד ב תרגיל 3

  • 1 פתרון מבחן מה"ט בחשמל אביב 2019 מועד ב תרגיל

  • פתרון מבחן מה"ט בחשמל קיץ תשעט – 2019 – מועד ב תרגיל 2 ו תרגיל 1 '

  • פתרון מבחן מה"ט בחשמל קיץ 2019 מועד א תרגיל 1

  • פתרון מבחן מה"ט בחשמל אביב 2018 מועד ב תרגיל 1

  • שיטת מילמן לפתרון רשתות חשמל מקביליים התאוריה + תרגול

  • פתרון מבחן מהט בחשמל - קיץ 2015 תרגיל 4 וקיץ 2018 מועד ב תרגיל 3-תרגילים עם גרפים -נצילות תבנין

  • פתרון מבחן מהט בחשמל מועד ב קיץ תשעח - 2018 תרגיל 3 - בעיה עם גרפים

  • פתרון מבחן מהט בחשמל מועד אביב 2017 תרגיל 8 - המרת מקורות - שיטת מילמן

  • פתרון מבחן מה ט בחשמל אביב 2016 תרגיל 3 שאלה עם גרפים , מתח הדקים , כא"מ נצילות

  • פתרון מבחן מה"ט בחשמל אביב 2018 מועד ב תרגיל 8 - נגד תלוי טמפרטורה

  • פתרון מבחן מהט בחשמל קיץ 2018 מועד ב תרגיל 7 - נגד תלוי טמפרטורה

  • פתרון מבחן מהט בחשמל אביב 2019 מועד א תרגיל1-שיטת זרמי חוגים כשיש מקור זרם המשותף לשני חוגים + 2017

  • פתרון מבחן מה"ט שנת 2016 מועד אביב תרגיל 7 תבנין

 • 13

  DC מעגלי קבלים

  הצגת תוכן
  • קבל לוחות , שיעור 1 - התאוריה

  • חשמל - קבל לוחות , שיעור 2 _חיבור קבלים בטור _ במקביל ובמעורב

  • קורס מבוא לפיזיקה 2- קבל לוחות- פתרון תרגיל 1 מדף תרגילים להגשה מספר 6 - קיבול מטען

  • קורס מבוא לפיזיקה 2- קבל לוחות- פתרון תרגיל 2 מדף תרגילים להגשה מספר 6 - קיבול מטען

  • קורס מבוא לפיזיקה 2- קבל לוחות- פתרון תרגיל 3 מדף תרגילים להגשה מספר 6

  • קבל לוחות , חיבור קבלים פתרון תרגילים 1 ו 2 מדף התרגילים להגשה מספר 7

  • קבל לוחות- פתרון תרגיל 3 מדף תרגילים להגשה מספר 7 -הפרש פוטנציאל

  • קבל לוחות- פתרון תרגיל 4 מדף תרגילים להגשה מספר 7 - קיבול מטען

  • - קבל לוחות- פתרון תרגיל 5 מדף תרגילים להגשה מספר 7 -מטען ואנרגיה

 • 14

  אות חילופין - AC חשמל

  הצגת תוכן
  • חשמל 2021 לטכנאים והנדסאים -אות חילופין ,מבוא +תאוריה על המספרים המרוכבים קומפלקסים -דמיוניים

  • קורס חשמל להנדסאים 2021_ מבוא למספרים מרוכבים והקשר לתורת החשמל _ שימוש במחשבון עם מספרים קומפלקסים

  • חשמל AC 2021 האות הסינוסואידאלי מחזור,תדר,זוית מופע, תדר זויתי ,סליל, היגב השראותי , עכבה

  • תורת החשמל 2021 |הנדסאים/טכנאים/סטודנטים|פתרון תרגיל מעורב עכבות|היגב|אופי המעגל|משולש הספקים|AC|

  • תורת החשמל 2021 הנדסאים/טכנאים/סטודנטים/פתרון תרגיל מעורב עכבות/היגב/הספק מדומה/משולש הספקיםAC