סילבוס הקורס

 • 01

  פתרון תרגילי בגרות בנושאים שונים

  הצגת תוכן
  • מערכים ופתרון תרגיל דוגמא

  • פתרון בגרות 2007- מערך

  • קינון לולאות תוכנית לוח כפל

  • הכנסת נתונים למערך

  • פתרון בגרות 2009

  • פתרון בגרויות2006 ו 2007

  • המשך ופתרון בגרות 2012

  • מערך דו ממדי פתרון בגרות2011

  • פתרון בגרות 2016

  • פתרון בגרות 2008

  • פקודות קלט פלט בגרות 2011

  • קלט פלט בגרות 2010

  • תרגול קלט פלט , פתרון בגרות 2009

  • תרגול פקודות קלט פלט פתרון בגרות 2008

  • תרגול פקודות קלט פלט בגרות 2010

  • תרגול פקודות קלט פלט

  • פתרון בגרות 2005 תרגיל 17

  • 9 פתרון בגרות 2007 תרגיל

  • פתרון תרגיל בגרות 2013 פקודות קלט פלט

  • פתרון תרגיל 7 מבגרות 2014 פקודות קלט פלט

  • פתרון בגרות 2018 תרגילים 15,16,17

  • 9 פתרון בגרות 2006 תרגיל

  • תרגול פקודות קלט פלט בגרות 2008

  • 2016 7_8