סילבוס הקורס

 • 01

  פתרון תרגילי בגרות בנושאים שונים

  הצגת תוכן
  • שפת סי שיעור 1 _מבוא

  • שפת סי שיעור 2 _משתנים,ספריות,הדפסה על המסך

  • שפת סי שיעור 3 _משתנה מקומי לעומת גלובלי_אופרטור המודולו

  • מחשבים שפת סי שיעור 4_הצגת מידע במסך_קליטת מידע מהמשתמש_תרגול כתיבת ו_printf scanf_הרצת קוד עם GDB Online

  • מחשבים שפת סי לטכנאי והנדסאי חשמל - 2022|שיעור 5|לולאות ומשפטי בקרה/תנאי|IF-ELSE|WHILE-DO WHILE|FOR|

  • מחשבים שפת סי 2022 מבנה נתונים סדרתיים מערכים מערך חד ממדי תאוריה + תרגול

  • מחשבים שפת סי 2022 מותאם לטכנאים והנדסאים מבנה נתונים סדרתיים מערכים ,לולאות ותנאים תאוריה + תרגול

  • מחשבים שפת סי 2022|מותאם לטכנאים והנדסאים|תוכנית למציאת מקסימום ומינימום במערך|שימוש בלולאות ובתנאי

  • מחשבים שפת סי 2022|הדרכה איך להשתמש בדבאגר(DEBUG) של פלטפורמת הפיתוח של ONLINEGDB|

  • מחשבים שפת סי 2022_פעולות על סיביות

  • מחשבים שפת סי פעולה על סיביות והסבר על פונקציות לא מקבלת ערכים ולא מחזירה פונקציה שמקבלת ולא מחזירה

  • מערכים ופתרון תרגיל דוגמא

  • פתרון בגרות 2007- מערך

  • קינון לולאות תוכנית לוח כפל

  • הכנסת נתונים למערך

  • פתרון בגרות 2009

  • פתרון בגרויות2006 ו 2007

  • המשך ופתרון בגרות 2012

  • מערך דו ממדי פתרון בגרות2011

  • פתרון בגרות 2016

  • פתרון בגרות 2008

  • פקודות קלט פלט בגרות 2011

  • קלט פלט בגרות 2010

  • תרגול קלט פלט , פתרון בגרות 2009

  • תרגול פקודות קלט פלט פתרון בגרות 2008

  • תרגול פקודות קלט פלט בגרות 2010

  • תרגול פקודות קלט פלט

  • פתרון בגרות 2005 תרגיל 17

  • 9 פתרון בגרות 2007 תרגיל

  • פתרון תרגיל בגרות 2013 פקודות קלט פלט

  • פתרון תרגיל 7 מבגרות 2014 פקודות קלט פלט

  • פתרון בגרות 2018 תרגילים 15,16,17

  • 9 פתרון בגרות 2006 תרגיל

  • תרגול פקודות קלט פלט בגרות 2008

  • 2016 7_8